De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de onderzoeksschool wordt de overstap van groep 2 naar groep 3 als groot ervaren. Vooral het verschil van spelend leren naar stilzittend leren is groot. Daarom is gekozen om in groep 3 meer spelaanbod te geven omdat spel belangrijk is bij het beter inspelen op ontwikkelingsverschillen en een soepele overgang van kleuter naar schoolkind (Huizenga & Damstra, 2016). Om de overgang te verkleinen is er onderzocht hoe spel een vervolg kan krijgen in groep 3. Door spel in het onderzoek af te bakenen is er specifiek het rollenspel geobserveerd. Rollenspel stimuleert de motorische ontwikkeling, stimuleert sociale vaardigheden, maakt ervaringen met de wereld mogelijk, vergemakkelijkt het omgaan met emoties, stimuleert taalontwikkeling, lokt uit tot probleemoplossend denken en zorgt ervoor dat de kinderen grip krijgen op de wereld om hen heen (Beet-Kessens, Caminada & Galama-Koolen, 2010). In dit actieonderzoek is gewerkt met: de Leuvense betrokkenheidsschaal (Laevers, Peeters, & Vanwijnsberghen, 1994), interviewgesprekken, een vragenlijst (Kruijk, 2016), een observatieformulier (Beets-Kessens & Memelink, 2009) en contactmomenten met de onderbouwcollega’s. Bevindingen en belangrijkste aanbeveling(en): In het onderzoek is vooraf de betrokkenheid van de leerlingen van groep 3 gemeten gedurende het rollenspel. Met deze gegevens is er gekeken welke interventies passend zijn. De leerkrachten van groep 3 hebben handreikingen gekregen om spel en rollenspel te bevorderen binnen de groep. Gedurende het schooljaar is hiermee gewerkt. Achteraf is geëvalueerd hoe de ingezette interventies de betrokkenheid van de kinderen heeft vergroot in rollenspel. Conclusies en aanbevelingen: - Kinderen begeleiden en ondersteunen in rollenspel door het te bespreken en door mee te doen.
- Het creëren van een uitdagende en geordende leeromgeving door de inzet van materialen die handelen, ervarend en lerend spel uitlokken.
- De huishoek aankleden en materialen verrijken samen met de kinderen.
- Spel stimuleren aan de hand van thema’s en door bezigheden te plannen en na te bespreken.
- Klassenbezoekjes organiseren en gezamenlijk vergaderen met de groepen 1/2 en 3. Het onderzoek heeft voor de onderzoeksschool nieuwe kennis en inzichten opgeleverd waarmee de overgang van spelend leren naar zitten leren, soepeler verloopt en rollenspel tot een hoger niveau is gebracht in groep 3. Dit zorgt voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van rollenspel.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-08-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk