De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handschriftontwikkeling in groep 1/2/3

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handschriftontwikkeling in groep 1/2/3

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor het onderzoek is het gebrek aan motivatie en de grote niveauverschillen voor het vak schrijven in groep 3. Dit onderzoek is gericht op het realiseren van een doorgaande lijn voor groep 2/3 en het ontwikkelingsgericht werken met betrekking tot handschriftontwikkeling, met als doel inzicht te krijgen in wat leerkrachten van groep 3 nodig hebben om deze doorgaande lijn te realiseren. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: wat hebben de leerkrachten van groep 1/2/3 van de casusschool nodig om handschriftontwikkeling in een doorgaande lijn vorm te geven vanuit de ontwikkelingsgerichte visie op het jonge kind in groep 1/2/3? De volgende kernbegrippen zijn hierbij van belang: doorgaande lijn groep 2-3, ontwikkelingsgericht werken, motorische ontwikkeling en handschriftontwikkeling. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn de volgende onderzoeksmethoden gebruikt: online vragenlijst, documentenanalyse en een groepsinterview. De conclusie is dat de huidige methode voor groep 3 geen ontwikkelingsgerichte aanpak hanteert, waardoor er geen doorgaande lijn kan worden gerealiseerd. Ook worden er geen motorische oefeningen aangeboden op het niveau van het kind en blijkt dat de gewenste situatie voor het koppelen van het aanvankelijk lezen en aanvankelijk schrijven, niet past bij de ontwikkelingsgerichte visie van de school. Op basis hiervan wordt aanbevolen om een gezamenlijk plan op te stellen voor handschriftontwikkeling in groep 1/2/3, ontwikkelingsgericht te werken in groep 3 en motorische oefeningen op het niveau van het kind aan te bieden. Daarnaast wordt vervolgonderzoek aangeraden om de praktische invulling van ontwikkelingsgericht werken bij het aanvankelijk schrijven duidelijk te maken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
Datum2018-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk