De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het nut van Taalgericht vakonderwijs: een onderzoek naar de invloed van Taalgericht vakonderwijs op de leerresultaten van vmbo-leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het nut van Taalgericht vakonderwijs: een onderzoek naar de invloed van Taalgericht vakonderwijs op de leerresultaten van vmbo-leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Van docenten op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo1) komt vaak de klacht over de taalvaardigheid van leerlingen. Van de leerlingen zelf geeft ongeveer de helft aan een duidelijke behoefte te hebben aan een of andere vorm van taal- en
leesondersteuning op school. Docenten ervaren onder andere problemen op het gebied van woordenschat, spelling en grammatica, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid. Naar
aanleiding van de uitkomsten van verschillende onderzoeken kan er gesproken worden over een taalprobleem bij de leerlingen op het vmbo.
Taalbeleid kan een oplossing bieden voor die problemen. Taalbeleid is een structurele en systematische wijze van reageren op de taalsituatie op de eigen school. Van belang hierbij is dat iedere school haar taalbeleid invult naar de behoeftes die er zijn op die
school. Op iedere school is het taalbeleid dus anders.
Een van de manieren waarop taalbeleid ingericht kan worden is het invoeren van
Taalgericht vakonderwijs: onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde
taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan
ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en
waarbinnen benodigde taalsteun wordt geboden.
Is het voor docenten zinvol om les te geven doormiddel van de principes van Taalgericht
vakonderwijs, heeft dat type onderwijs wel een positieve invloed op de leerresultaten
van leerlingen?
Doormiddel van een praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd op een vmbo school kan er
het volgende gesteld worden:
Taalgericht vakonderwijs heeft een positieve invloed op de leerresultaten van
leerlingen. Dit geldt voor de leerresultaten op inhoudelijk gebied maar ook voor de
taalvaardigheden van leerlingen. Dit kan gezegd worden omdat er na een zestal lessen al
een duidelijk vooruitgang is te zien op beide gebieden. Zowel inhoudelijk als taalvaardig
zijn de leerlingen die les hebben gehad middels Taalgericht vakonderwijs sterk vooruit
gegaan.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Lerarenopleiding Sittard
PartnerCITAVERDE College Nederweert
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk