De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Teaching English Well

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Teaching English Well

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
Dit onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in hoeverre de onderbouwleerkrachten van de basisschool van dit onderzoek tegemoet komen aan de standaarden uit het ideaalprofiel van het Europees Platform. Het doel is om de kwaliteit van het vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) op deze school te verbeteren. Hierbij worden de eigen vaardigheden, de pedagogische en didactische vaardigheden en de beschikbaar gestelde faciliteiten nader onderzocht middels een evaluatieonderzoek. Er zijn drie meetinstrumenten ingezet: een digitale vragenlijst aan twaalf leerkrachten in de onderbouw, vier observaties en twee interviews. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het onderbouwteam van deze school zich er nog niet van bewust was dat er standaarden zijn om kwalitatief goed onderwijs te leveren. De eigen kennis van de Engelse taal blijkt bij een groot aantal leerkrachten nog niet toereikend te zijn. Over het algemeen is men didactisch kundig, echter de kennis hierover kan nog bewuster worden gebruikt en gedeeld met elkaar. Faciliteiten, zoals (na)scholing op het gebied van achtergrondkennis, eigen vaardigheden en didactische kennis, worden nog vrijwel niet door de school aangeboden. Het advies aan deze school is om een schoolbreed beleid op te zetten waarin afspraken worden gemaakt over onder andere didactiek, scholing en lestijden. De werkgroep Engels moet nieuw leven ingeblazen worden om een inhaalslag te maken betreffende de schoolbrede invoering van Engels. Bovendien dient er aan (na)scholing te worden gedaan om alle leerkrachten die Engels geven op het gewenste niveau te krijgen.
Teaching English well: Goede leerkrachtvaardigheden zijn de bron van goed onderwijs.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2016-11-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk