De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

GIS in de les? LoGISch toch?!?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

GIS in de les? LoGISch toch?!?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor mijn minor in het 4e jaar ben ik naar Amerika gegaan en ik heb daar kennis gemaakt en gewerkt met een van de meest geavanceerde GIS-aplicaties dat momenteel op de markt is, ArcGIS. Tijdens mijn stage aan het Sint-Janscollege te Hoensbroek viel mij op dat de gevolgde onderwijsmethode niets over GIS inhield. Dat was de aanleiding voor mijn onderzoek en in overleg met mijn begeleider Wim Hassing heb ik de volgende onderzoeksvragen geformuleerd. Hoofdvraag: In hoeverre is de huidige schoolmethode aardrijkskunde voor de docenten Aardrijkskunde op het Sint-Janscollege te combineren met mogelijkheden die GIS gerelateerde programma’s te bieden hebben?
Deelvragen: 1. Welke GIS gerelateerde programma's zijn er die binnen het aardrijkskundeonderwijs gebruikt kunnen worden?
2. Kunnen GIS programma's geïmplementeerd worden binnen het aardrijkskundeonderwijs op het Sint-Janscollege en wat zijn de hindernissen voor en motivaties van docenten Aardrijkskunde op het Sint-Janscollege om GIS gerelateerde programma's te gebruiken?
3. Wat zijn de educatieve voordelen voor leerlingen als ze gebruik maken van /leren met GIS gerelateerde programma’s?
Ik heb daarvoor literatuuronderzoek gedaan, programma’s onderzocht op internet, docenten geïnterviewd, GIS ingebouwd in proeflessen, klassen geobserveerd en leerlingen bevraagd via vragenlijsten. Ik heb niet kunnen aantonen dat leerlingen door gebruik van GIS in de lessen beter presteerden. Daarvoor was het onderzoek wellicht te beperkt van opzet. Ik blijf wel overtuigd van de voordelen van GIS-gebruik, al was het alleen maar dat de lessen leuker en interessanter worden gemaakt voor de leerlingen. De docenten die ik geïnterviewd heb, zien de meerwaarde die GIS kan bieden ook wel. Betaalde programma’s zijn echter te duur en financieel is er voor de sectie Aardrijkskunde op het Sint-Janscollege niet veel ruimte.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar Aardrijkskunde (Sittard)
AfdelingFontys Lerarenopleiding Sittard
PartnerSt Janscollege Hoensbroek
Datum2015-05-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk