De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leren door grensinteractie tussen verpleegkundigen en technici

Onderzoek naar hoe het domein ‘Ruimte’ van het vak wereldoriëntatie vorm kan krijgen binnen het onderwijs in unit 3 op obs LM

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Leren door grensinteractie tussen verpleegkundigen en technici

Onderzoek naar hoe het domein ‘Ruimte’ van het vak wereldoriëntatie vorm kan krijgen binnen het onderwijs in unit 3 op obs LM

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Unit 3 zou meer kunnen investeren om het domein ‘Ruimte’ op de kaart te zetten. De onderwerpen die bij dit domein horen, zijn op dit moment niet zichtbaar genoeg en er worden weinig workshops over gegeven. Dat betekent dat er weinig input is voor de leerlingen en dat zij dus ook geen besef hebben van het feit dat ze hierin ook iets te leren hebben. Het aanbieden van een rijke leeromgeving door middel van een rijke hoek in combinatie met workshops waarin verschillende thema’s aan bod komen draagt bij aan het vergroten van dit besef. Topografie is wel een onderwerp waarvan de kinderen beseffen dat ze dat moeten leren, maar zou beter in combinatie met de thema’s uit de kernconcepten kunnen worden aangeboden. Zo krijgt topografie meer betekenis. Onderdelen van het vak wereldoriëntatie zouden met grotere regelmaat aangeboden moeten worden om ervoor te zorgen dat het vak gaat leven binnen de unit. De workshops zouden moeten bestaan uit een klein stukje theorie en verschillende mogelijkheden om die theorie te verwerken in een prestatieopdracht. Hiermee wordt het meer ‘natuurlijk leren’. Door de verschillende prestaties ook zichtbaar te laten terugkomen in de unit leren kinderen ook van en met elkaar, wat aansluit bij de achterliggende sociaal-constructivistische visie. Coaches kunnen de thema’s van de workshops afstemmen op de behoeften van de leerlingen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een ‘workshop-aanvragenwand’, maar kunnen ook zelf thema’s kiezen voor workshops. Een thema kan betekenisvol worden door het aan te bieden.
Uit het onderzoek komen de volgende aanbevelingen naar voren:

Topografie kan op een andere manier aangeboden worden zodat het betekenisvoller wordt.
Het moet meer aansluiting krijgen bij de thema’s van de kernconcepten, en niet langer als losse lijstjes met plaatsen worden aangeboden. Deze manier van leren past niet bij het schoolconcept natuurlijk leren en het draagt niet bij aan een aardrijkskundig besef.

Er moet geïnvesteerd worden in een rijkere leeromgeving wat betreft het domein Ruimte.
Wereldoriëntatie en dan met name het deelgebied ‘Ruimte’, is weinig zichtbaar in de unit. Kinderen hebben zo niet het besef dat ze ook op dit gebied iets kunnen leren en het
inspireert niet tot het doen van eigen onderzoek.

Er moeten met grotere regelmaat workshops en projecten op dit gebied georganiseerd worden.
Er worden op dit moment weinig workshops aangeboden die het vak wereldoriëntatie raken. Het aanbieden van verschillende thema’s maakt ook dat het betekenis krijgt voor leerlingen.

Er moet een werkgroep Wereldoriëntatie komen.
Op dit moment is er wel een werkgroep op het gebied van onderzoekend leren, maar niet voor wereldoriëntatie. Een werkgroep maakt dat het voor de coaches meer gaat leven en dat het zichtbaarder wordt binnen de school.

Toon meer
OrganisatieMarnix Academie
PartnerMarnix Academie
Datum2017-07-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk