De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen groeien op basisondersteuning gedrag door datgene te versterken wat al werkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen groeien op basisondersteuning gedrag door datgene te versterken wat al werkt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

"Wij sturen vanuit een leerlijn (leeftijdsadequaat) op een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling” (SKOzoK, z.d.-b, p.2) Een uitspraak uit een SchoolOndersteuningsProfiel die pretendeert dat er een sterke basisondersteuning gedrag geboden wordt, terwijl in de praktijk geen leerlijn (of doorgaande lijn) waargenomen wordt. Dit terwijl de veranderende populatie daar wel om vraagt. Er worden zeker interventies ingezet ter bevordering van de sociaal emotionele ontwikkeling, maar er is geen sprake van een doorgaande lijn, aangezien collega’s niet van elkaar weten wat ze precies doen.

In dit onderzoek wordt middels een waarderende programma-evaluatie onderzocht welke interventies ingezet worden en hoe deze versterkt en daarna schoolbreed ingezet kunnen worden. Tjepkema en Verheijen (in Ruijters & Simons, 2012) verwoorden dit als “groeien door datgene te versterken wat al werkt” (p. 79). Op deze mooie uitspraak is de titel van dit onderzoek gebaseerd.

De fases van Appreciative Inquiry (Tjepkema & Verheijen in Ruijters & Simons, 2012) worden gevolgd om hiermee antwoord te geven op de hoofdvraag en bijbehorende deelvragen. Middels verschillende instrumenten (enquête, focusgesprek, interview en literatuurstudie) en participanten (hele team, focusgroep, leerlingen) wordt data verzameld om uiteindelijk te bepalen welke interventies effectief bevonden worden om schoolbreed in te zetten. Hierbij wordt gezocht naar een gezonde balans tussen de theorie en de ervaringen in de praktijk. De SEL-competenties (Van Overveld, 2017) worden als kapstok gebruikt en uiteindelijk is in een focusgroep gekozen voor de emotionele competentie als focus.

In de designfase wordt een pakketje met interventies samengesteld (zie bijlage 17) die door de leden van het focusteam uitgeprobeerd worden. Hun bevindingen en de ervaringen van leerlingen levert een overzicht op met interventies die vanuit de theorie versterkt zijn en schoolbreed ingezet kunnen worden (zie tabel 7 pagina 33) voor zowel preventieniveau 1 en 2 (Van Overveld, 2017) Diezelfde data geeft input voor een aanbeveling richting directie en het team.

N.a.v. dit onderzoek wordt aanbevolen om het SEL-framework (CASEL, z.d.) te gebruiken om het aanbod evenwichtig te maken door hiermee aandacht te besteden aan alle SEL-competenties. Het pakketje wat nu is gerealiseerd voor de sociale competentie zou ook voor de andere competenties gemaakt kunnen worden zodat leerkrachten eenzelfde aanbod bieden op hun eigen niveau en passend bij de klas. Uitwisselen van succeservaringen moet hierbij worden gestimuleerd zodat het samen groeien ook na dit onderzoek verder gaat.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2022-06-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk