De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Oplossingsgerichte begeleiding als middel tegen onderpresteren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Oplossingsgerichte begeleiding als middel tegen onderpresteren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als kernvraag in welke mate de oplossingsgerichte begeleiding van de leerling ervoor zorgt dat de onderpresterende leerling beter gaat presteren ten aanzien van een zelf gekozen leerdoel. In de rol van mentor heb ik gedurende acht weken drie leerlingen door middel van de oplossingsgerichte bereidingsmethode begeleid. De leerlingen hebben met behulp van schaalvragen zelf leerdoelen geformuleerd en supporters aangewezen die hen moeten helpen dat leerdoel te verwezenlijken. Om vast te stellen of er een verbetering is opgetreden ten aanzien van het leerdoel heb ik vragenlijsten ontwikkeld. De vragenlijsten geven feedback op het leerproces van de leerling vanuit het oogpunt van de leerling zelf, een medeleerling, een ouder en een docent. De data laten door deze brede feedback op het leerproces zien dat de leerling zelf in staat is sturing te geven aan het leerproces dankzij de oplossingsgerichte begeleiding. Hierdoor is de leerling in staat de juiste leerdoelen te formuleren. Dit heeft bij alle leerlingen in dit onderzoek tot betere prestaties geleid. Het lyceum waar dit onderzoek heeft plaats gevonden is op dit moment bezig met een fusie. Volgend schooljaar wordt er in de brugklas gestart vanuit een nieuwe onderwijsvisie die leidend is voor de nieuwe school. De conclusies in dit onderzoek geven aanbevelingen die meegenomen zijn, en meegenomen worden in de ontwikkeling van de nieuwe leerlijn voor het mentoraat. Het betreft hier onder andere aanbevelingen over een leerlingvolgsysteem dat aan het einde van de schoolloopbaan tot een portfolio leidt. Tevens worden er aanbevelingen gedaan over vaardigheden bij leerlingen en mentoren die geleidelijk aan en gedurende de schoolloopbaan ontwikkeld moeten worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-06-14
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk