De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Signalen van problematisch gamegedrag bij cliënten met een autismespectrumstoornis

Een kwalitatief praktijkonderzoek

Rechten:

Signalen van problematisch gamegedrag bij cliënten met een autismespectrumstoornis

Een kwalitatief praktijkonderzoek

Rechten:

Samenvatting

Cliënten bij organisatie X gamen veelvuldig. Sommige cliënten gamen zoveel dat begeleiders van organisatie X zich hier zorgen over maken. In overleg met organisatie X is er daarom besloten om een onderzoek te doen naar het gamegedrag van deze cliënten.

De doelgroep die organisatie X begeleidt zijn cliënten met een autismespectrumstoornis, vaak in combinatie met AD(H)D en/of andere psychosociale problematiek. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mensen met een autismespectrumstoornis een grotere kans lopen om problematisch gamegedrag of een gameverslaving te ontwikkelen (Goutier & de Best, 2010; Kawabe et al., 2019; Schoenmakers & Meerkerk, 2010). Er is daarom eerst een literatuuronderzoek gedaan over onder andere de oorzaken en gevolgen van problematisch gamegedrag, en hoe zich dit verhoudt tot de doelgroep autismespectrumstoornissen. De hoofdvraag die hieruit voort is gekomen, is: ‘Welke signalen vertonen cliënten van organisatie X die veelvuldig gamen die van belang kunnen zijn bij het herkennen van problematisch gamegedrag?’

Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden, zijn er ook 3 deelvragen opgesteld. Vervolgens is er uit het literatuuronderzoek n.a.v. de hoofdvraag en deelvragen semigestructureerde kwalitatieve interviews af te nemen. Er zijn zowel enkele begeleiders van cliënten van organisatie X, als cliënten van organisatie X zelf geïnterviewd.

Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat cliënten van organisatie X inderdaad signalen vertonen die op problematisch gamegedrag kunnen wijzen. Voornamelijk het ontvluchten van het dagelijkse leven, en de stress die door dit dagelijkse leven ontstaat, blijkt een voorname reden voor deze cliënten te zijn om veelvuldig te gamen. In dit onderzoek zijn er daarom ook enkele aanbevelingen geschreven die positief in zouden kunnen spelen op de onderliggende oorzaken van het problematische gamegedrag van deze cliënten. Zoals het niet kunnen omgaan met stress en negatieve emoties, het meer moeite ervaren met andere hobby’s en activiteiten en het hebben van weinig zelfvertrouwen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2020-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk