De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leerkrachtvaardigheden in het voorbereidend rekenonderwijs aan jonge kinderen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Leerkrachtvaardigheden in het voorbereidend rekenonderwijs aan jonge kinderen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De laatste jaren is er veel discussie over hoe de leerkrachten voorbereidend rekenonderwijs kunnen bieden aan jonge kinderen. Volgens Goorhuis-Brouwer (2008) is de kern ‘spelend leren’ waarbij de kinderen worden voorbereidt op het ‘echte’ leren rekenen vanaf groep 3.
Op de casusschool, waar het hier beschreven onderzoek is uitgevoerd, willen de leerkrachten van groep 1-2 de focus leggen op de benodigde leerkrachtvaardigheden. In het onderzoek staan de leerkrachtvaardigheden, met betrekking tot het voorbereidend rekenonderwijs, centraal.
Het doel van het onderzoek is inzicht verwerven in de benodigde leerkrachtvaardigheden die een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van voorbereidend rekenonderwijs, inclusief de daarbij horende rekenbegrippen, in groep 1-2.
Vanuit de literatuurstudie werd gekeken naar hoe jonge kinderen leren, naar de rekendomeinen en welke leerkrachtvaardigheden de leerkrachten kunnen inzetten in het voorbereidend rekenonderwijs. Er werd in dit onderzoek aandacht besteed aan de leerkrachtvaardigheden ‘Interactie aangaan’, ‘Aansluiten bij het handelingsniveau’ en ‘Betekenisvolle context creëren’. Uit de literatuurstudie vloeide de volgende hoofdvraag voort: “Wat is de ondersteuningsbehoefte, bij de leerkrachten van groep 1-2 op deze casusschool, om de leerkrachtvaardigheden op het gebied van voorbereidend rekenonderwijs verder te kunnen ontwikkelen?”
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn er gesloten enquêtes, observaties en semigestructureerde interviews afgenomen en geanalyseerd. Uit de resultaten is naar voren gekomen dat de ondersteuningsbehoefte, bij de leerkrachten van groep 1-2, bij de vaardigheid ‘Aansluiten bij de belevingswereld’ ligt. De voornaamste aanbevelingen voor de casusschool zijn collegiale visitaties en het planmatig inzetten van Rekenroutines.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk