De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ah...juf! Is het nu al afgelopen

Hoe kan ik middels de principes van Meervoudige Intelligentie, de

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ah...juf! Is het nu al afgelopen

Hoe kan ik middels de principes van Meervoudige Intelligentie, de

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek in het kader van de opleiding Master of Special Educational Needs gaat over de invloed die ik als leerkracht kan uitoefenen op het verhogen van de betrokkenheid van vier leerlingen binnen groep C4 van SBO X tijdens de les Nieuwsbegrip (CED groep, Rotterdam). Vanuit het leerlingvolgsysteem ZIEN! (Driestar Educatief, 2014) blijkt dat betrokkenheid van deze leerlingen laag is. Tijdens het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de principes van Meervoudige Intelligentie, hierna te noemen MI. Bij MI gaat het er niet om ‘hoe knap iemand is’, maar ‘op welke manier iemand knap is’ (Gardner, 2002). In dit onderzoek staat de onderstaande onderzoeksvraag centraal: Hoe kan ik middels de principes van Meervoudige ‘Intelligentie’, de betrokkenheid van leerlingen verhogen, tijdens de les Nieuwsbegrip? Gedurende vier maanden heeft de onderzoeker middels actieonderzoek en daarnaast een klein gedeelte ontwerponderzoek diverse methodieken gebruikt om tot beantwoording van de onderzoeksvraag te komen. Het onderzoek is gestart met het afnemen van een MI test (Teamonderwijs Op Maat) bij de leerlingen. Op basis van de analyse van de uitslagen worden door de onderzoeker tijdens de les Nieuwsbegrip opdrachten gekozen die aansluiten bij de voorkeursintelligentie van de leerlingen. De leerlingen zijn op verschillende momenten met de videocamera geobserveerd waarbij de betrokkenheid gemeten is met behulp van de Leuvense Betrokkenheidsschaal voor Leerlingen (Laevers, 2004), hierna te noemen LBS-L. De mate van betrokkenheid is tevens een indicatie is voor het welbevinden van de leerling: relatie, competentie en autonomie en het geeft mogelijkheden tot reflectie op de leerkrachtvaardigheden: interactie, instructie en klassenmanagement (Stevens, 1997). Middels een leerlingenvragenlijst die voorafgaand en na afloop van het onderzoek bij de leerlingen is afgenomen, wordt de begin- en eindmeting met elkaar vergeleken om zo te kunnen bepalen of de betrokkenheid van de leerlingen gedurende de onderzoeksperiode is veranderd. Er is ook een leerkrachtvragenlijst gebruikt om informatie te verzamelen over het beeld van de leerkrachten met betrekking tot de betrokkenheid van hun leerlingen bij de les Nieuwsbegrip. De conclusie van dit onderzoek luidt dat de betrokkenheid gestegen is door de lesstof aan te laten sluiten op de sterkst ontwikkelde intelligentie van d deelnemende leerlingen. Ook de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie (Stevens, 2002) werden meer bevredigd. Werken vanuit meervoudige intelligentie, gekoppeld aan de basisbehoeften betekent een uitdaging voor het onderwijs. Het is een uitdaging om de leeromgeving van de kinderen zo aan te passen dat het aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Door uit te gaan van mogelijkheden in plaats van problemen, worden de sterke kanten van de leerling centraal gezet en wordt vooral het positieve van de leerling benadrukt

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk