De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Speciale kinderen gewoon, gewone kinderen speciaal"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Speciale kinderen gewoon, gewone kinderen speciaal"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mijn onderzoeksvraag was; "Hoe kunnen de leerkrachten van de Montessorimiddenbouwgroep in mijn school een passend onderwijsarrangement realiseren voor kinderen met kenmerken van een gedragsstoornis, zodat er een positief leer- en werkklimaat ontstaat?".
Om antwoord te vinden op die vraag ben ik mijn vraag gaan operationaliseren. Ik ben de vraag helemaal gaan uitpluizen en kijken wat en hoe ik kon gaan onderzoeken. Ik ben tot twee deelvragen gekomen; Deelvraag 1 Welke kenmerken van gedragsstoornissen zijn aanwezig in de middenbouw en welke specifieke onderwijsbehoeften hebben deze kinderen?
Deelvraag 2 Welke mogelijke vormen van aanpak zijn er mogelijk om passend onderwijs te verzorgen voor kinderen met kenmerken van een gedragsstoornis?
Ik ben literatuur gaan zoeken en bestuderen over gedragsstoornissen, kenmerken van gedragsstoornissen, klassenmanagement en onderwijsbehoeften. Ik heb me verdiept in inclusie en passend onderwijs. Nadat ik heb gekeken of de vraag onderzoekbaar is heb ik mijn doelgroep waar ik uitspraken over wil doen bepaald. Vanuit het theoretisch kader ben ik gaan werken aan de uitvoering van de twee deelvragen.

Voor deelvraag één heb ik gebruikt gemaakt van een inventarisatielijst voor de leerkrachten. Ik heb met de vier leerkrachten die een inventarisatielijst hebben ingevuld een interview gehouden. Ik heb korte observaties van kinderen die op de lijsten voorkwamen gedaan. En tot slot heb ik met die kinderen vraaggesprekjes gehouden. Ik heb alle gegevens verzameld en geanalyseerd. Zo ben ik tot de conclusie gekomen dat er kinderen met kenmerken van gedragstoornissen in onze middenbouw zitten. Dat de kinderen hun gedrag herkennen en dat ze veel aandacht vragen. Dat leerkrachten daar soms last van hebben.

Voor deelvraag twee ben ik, in overleg met de leerkrachten, verbeteractiviteiten gaan ontplooien. Ik heb een vorm gezocht om kinderen afgezonderd te laten werken (stille werkplek). Er is een mogelijkheid gecreëerd dat kinderen zich kunnen terugtrekken om even te ontspannen (terugtrek hoekje). Er is een duidelijke visuele weekstructuur gekomen voor de vier klassen (visuele week structuur).
Op basis van de resultaten van de verbeteractiviteiten heb ik conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Mijn hoofdconclusie is dat er met behulp van kleine aanpassingen en goed overleg met individuele kinderen en leerkrachten passend onderwijs mogelijk is voor kinderen met kenmerken van een gedragstoornis in de Montessori middenbouwgroep.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk