De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Taakgericht werken, hoe doe ik dat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Taakgericht werken, hoe doe ik dat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkgerichte onderzoek wordt onderzocht wat de invloed van interventies naar aanleiding van schaalvragen is op het taakgericht werken van leerlingen tijdens de weektaak. De schaalvraag is een middel wat gebruikt wordt binnen het oplossingsgericht werken. Vanuit literatuur over taakgerichtheid, observaties en oplossingsgericht werken (hoofdstuk 2) , is er een onderzoeksmethode ontstaan (hoofdstuk 3). Het onderzoek bestaat uit een startfase, een interventiefase en een eindfase. Tijdens de startfase wordt door middel van een interview en een observatie de beginsituatie vastgesteld. Tijdens de interventiefase zijn er wekelijks voortgangsgesprekken met de leerlingen, waarbij de leerlingen opnieuw bekijken waar ze zich bevinden op de schaal. Tevens wordt besproken hoe ze zich nog verder kunnen ontwikkelen. In de eindfase wordt de eindsituatie vastgesteld, dit gebeurt wederom door een interview en een observatie. De data in hoofdstuk 4 laten zien dat alle leerlingen die deel hebben genomen aan het onderzoek zich positief ontwikkeld hebben met betrekking tot het taakgericht werken aan de weektaak. In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van het onderzoek gekoppeld aan de literatuur en zijn conclusies getrokken. Een algehele conclusie is dat de interventies die voortkomen uit schaalvragen een positieve invloed hebben op de taakgerichtheid van de leerlingen die deelgenomen hebben aan het onderzoek. Tevens worden in hoofdstuk 5 een aantal aanbevelingen gedaan. Een belangrijke aanbeveling is om het onderzoek voor langere tijd te herhalen om te kijken wat het effect op de langere termijn is

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2014
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk