De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conflicthantering op het SBO

interventies binnen de klassensituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Conflicthantering op het SBO

interventies binnen de klassensituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is onderzocht of na het inzetten van specifieke interventies de leerlingen adequater om kunnen gaan met conflictsituaties in vergelijking met de situatie vóór het inzetten van de interventies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder leerlingen van groep zes op een school voor speciaal basisonderwijs. De aanleiding van dit onderzoek is ontleend uit het jaarplan 2017-2018. Hierin wordt aangegeven dat er een basis gelegd moet worden van gedragen gedrag met als meetbaar doel dat alle medewerkers vergelijkbaar reageren naar leerlingen, collega’s en ouders ten aanzien van de basisroutines in de school en de schoolafspraken. Met deze basis wil de school continuïteit creëren zodat voor leerlingen duidelijk is wat er van ze wordt verwacht. Deze continuïteit wordt momenteel gemist op het gebied van conflicthantering. Dit heeft tot de volgende onderzoeksvraag geleid: Welke aanpassingen in leerkrachtvaardigheden en interventies leiden tot een betere oplossing van conflicten, zodat leerlingen uit groep zes binnen ons SBO zelf leren beter om te gaan met conflictsituaties? Doel van het onderzoek is een duidelijke doorgaande lijn creëren binnen de school door het inzetten van interventies op het gebied van conflicthantering, zodat voor de leerlingen duidelijk is wat er van ze wordt verwacht in het handelen tijdens conflictsituaties. Tijdens de onderzoeksperiode zijn er in de groepen zes verschillende interventies ingezet om dit doel te kunnen bereiken. De interventies die zijn toegepast zijn er mede op gericht de verantwoordelijkheid van de leerlingen binnen conflictsituaties te vergroten (Marzano, 2010). Tevens lopen de leerkrachtvaardigheden, welke van belang zijn bij het adequaat handelen in conflictsituaties, als een rode lijn door dit onderzoek. Een observatie-instrument, leerlingvolgsysteem, focusgroep en een checklist leerkrachtvaardigheden zijn belangrijke instrumenten die binnen dit onderzoek zijn gebruikt. Daarnaast hebben de betrokken leerkrachten en de onderzoeker gewerkt met een logboek om ervaringen tijdens het toepassen van de specifieke interventies te noteren. Na het inzetten van de interventies tijdens conflictsituaties binnen de klassensituatie is uit het leerlingvolgsysteem op te maken dat het doel van het onderzoek niet is behaald. Tot slot zijn er aanbevelingen gedaan voor het verder werken met de interventies om een verbetering aan te brengen in conflicthantering. Bovendien zijn er aanbevelingen gedaan over het creëren van continuïteit tijdens conflictsituaties en voor concretisering van het omgaan met conflictsituaties binnen de klassen die niet hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-06-09
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk