De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat er ook speelt in een land laat het vooral de kinderen zijn [Loesje]

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat er ook speelt in een land laat het vooral de kinderen zijn [Loesje]

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderzoeksverslag beslaat een onderzoek dat is voortgekomen uit het negatieve gedrag dat zich momenteel veel voordoet op het schoolplein. Het doel van dit onderzoek is een speelsituatie te creëren op het plein waarbij conflicten verminderen.
Tijdens dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de bevindingen van leerlingen, collega's en ouders. Hiervoor zijn enquêtes afgenomen bij de verschillende doelgroepen.
In het theoretisch kader is er vanuit de literatuur antwoord gegeven op de deelvragen. De aanvullende antwoorden op de deelvragen zijn voortgekomen uit de enquêtes.
Belangrijkste resultaten
Momenteel worden leerlingen niet altijd voorzien in hun behoeften. Door de drukte op het schoolplein kunnen niet alle spelen uitgeoefend worden. Er dient een situatie gecreëerd te worden waardoor leerlingen 'lichamelijke' en 'geestelijke' ruimte krijgen op het schoolplein. Dan zal de verveling verminderen en het negatieve gedrag omgebogen kunnen worden in positief gedrag. Zowel de leerlingen als leerkrachten vinden het te druk op het schoolplein. Gescheiden pauzes kunnen hiervoor een geschikte oplossing zijn. De middenbouw en de bovenbouw zullen dan apart van elkaar gebruik gaan maken van het schoolplein. Op deze wijze is er meer ruimte voor de leerlingen en kunnen ze zelf bepalen waar zij zich op het schoolplein het prettigst voelen.
De rol van de pleinwacht zou mogelijk op een andere wijze ingevuld kunnen worden. De pleinwacht kan bijvoorbeeld gebruik gaan maken van verschillende looproutes. Hierdoor krijgt de pleinwacht meer overzicht en er ontstaat duidelijkheid en structuur. Gevolg hiervan is dat leerlingen zich bewust worden van het feit dat er toezicht is. Er wordt meer gelegenheid gecreëerd om spelgedrag positief te bekrachtigen. Waardoor de sociale omgang met elkaar en het spel bevorderd worden. En er minder negatieve interactie plaatsvindt. Tevens wordt hierdoor de gelegenheid om conflicten uit te spreken in plaats van enkel corrigeren vergroot voor de pleinwacht. Het is belangrijk dat de pleinwacht niet meteen het gedrag beoordeelt vanwege het feit dat er hierdoor geen gelegenheid is tot het verkennen van ieders rol en invloed.
Het is belangrijk dat leerlingen gespiegeld worden tijdens conflicten met medeleerlingen. Leerlingen moeten leren om perspectief te nemen tijdens zowel het samenspel als tijdens conflicten met andere leerlingen. Het vermogen om perspectief te nemen wordt steeds verder ontwikkeld tijdens de basisschoolperiode. Perspectief nemen is belangrijk. Leerlingen die geen perspectief kunnen nemen, kunnen problemen veroorzaken of krijgen met andere leerlingen. De leerkrachten moeten aandacht besteden aan conflictoplossingsvaardigheden, zo kunnen leerlingen leren om zelf conflicten op te lossen met eventuele hulp van de leerkracht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk