De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handen uit de mouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handen uit de mouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de inleiding stelde ik de vraag: 'Op welke manier kan OPD De Sprong gebruik maken van de boerderij in Beugen om zo meer aan te sluiten bij de ondersteuningsvragen van de kinderen die niet of slechts deels deel kunnen nemen in het speciaal onderwijs?' Mijn doel was om te komen tot een verslag waaruit een start gemaakt kon worden met deze boerderij. Hier ben ik ook deels in geslaagd al zijn er nog factoren die het tegenhouden om daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de boerderij.
Ik ben mijn onderzoek begonnen met het verzamelen van gegeven en theorie over de organisaties die van invloed zullen zijn op de boerderij. Zo heb ik de visies en doelen verzameld van de organisatie Kleur, de Mikado school en van zorgboerderijen. Hieruit bleek dat de doelstellingen globaal overeen komen. Bij alle drie wordt er naar gestreefd om de kinderen zoveel mogelijk ruimte en mogelijkheden te bieden om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.
Hierna ben ik verder gegaan met een onderzoek in de praktijk. De visies en doelen zijn er om de kinderen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Waarom zouden ze dan toch graag gebruik gaan maken van de boerderij? Ik ben dit gaan onderzoeken door een aantal begeleiders te interviewen. Hieruit bleek al snel dat er, vooral voor de oudere en grotere kinderen, te weinig ruimte is om activiteiten aan te bieden waarmee de ontwikkeling nog verder gestimuleerd kan worden. De kinderen hebben de behoefte om zich vrij door de ruimte te kunnen bewegen en ook de werkjes die ze nu doen zijn niet meer uitdagend genoeg. Volgens de begeleiders zou de boerderij hier een goede bijdrage aan leveren door activiteiten aan te bieden die de kinderen ook meer verantwoordelijkheden geven.
Door dit onderzoek te doen, ben ik erachter gekomen dat er inderdaad te weinig mogelijkheden zijn om de kinderen meer verantwoordelijke activiteiten aan te bieden. De boerderij zou hier een goede uitkomst zijn. Er kunnen dan op één plek verschillende activiteiten aangeboden worden die voor de kinderen interessant zijn. Ook hebben de kinderen dan zelf meer de keuze in wat ze willen doen. Ik zal hier een lijst weergeven van mogelijke activiteiten die ze op de boerderij zouden kunnen gaan doen:
- gras maaien
- harken/ schoffelen/ spitten
- onkruid wieden
- snoeien
- dieren voeren
- eieren rapen
- hokken schoonmaken
- hokken maken en repareren
- sjouwen van hout, hooi, gereedschappen
- kruien van mest, zand
- sensopatisch: zand, water, zien, ruiken en voelen van planten en dieren
- zaaien en kweken van planten en struiken
- groentetuin onderhouden
- water geven aan planten en dieren
- inmaken van jam, bakken van taart of cake
- verkoop oogst en zelfgemaakte producten
- bereiden van maaltijden
- bewegen, parcourtjes lopen, voetballen
- wandelen
- fietsen
- timmeren
Zoals te zien is uit bovenstaande activiteiten is er een gevarieerd aanbod en programma mogelijk met uitdagende activiteiten voor de kinderen. Er is een gevarieerd pakket van werkzaamheden van verschillend niveau voorhanden. De diversiteit aan werkzaamheden biedt de kinderen mogelijkheden om steeds nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en om te blijven leren. Het aangaan van uitdagingen biedt kinderen de kans om ervaringen van succes op te doen en om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Op de boerderij ben je veel in de frisse lucht en in een natuurlijke omgeving. Er is veel ruimte, dit is vooral gunstig voor cliënten die het nodig hebben om af en toe stoom af te blazen, uit te razen of letterlijk ruimte te ervaren. Hierdoor kan spanning ontladen en kunnen conflicten voorkomen worden.
De indeling van een dag en de verbondenheid met de seizoenen geeft het leven op de boerderij een duidelijke structuur en een vast ritme. Er is volop ruimte om werkzaamheden te bieden die passen bij de mogelijkheden van de kinderen. De boerderij beschikt over verschillende werkomgevingen, binnen of buiten, alleen of gezamenlijk, rustig of rumoerig.

Het is duidelijk dat de boerderij een goede aanvulling zou zijn om de ontwikkeling van de kinderen verder te stimuleren en ze uitdagende en verantwoordelijke taken aan te bieden. De hoofdvraag was op welke manier OPD De Sprong gebruik kan gaan maken van de boerderij. Om het hele plaatje verder te realiseren kom je een aantal problemen tegen. Ten eerste moet het vervoer realiseerbaar zijn. De boerderij ligt op fietsafstand van De Sprong. Niet alle kinderen kunnen fietsen, en als ze dit wel kunnen dan gebeurt dit met 1 op 1 begeleiding. Er zal dan dus meer personeel inzetbaar moeten zijn. Voor de andere kinderen zal vervoer bijvoorbeeld door middel van taxi's geregeld moeten worden. Er zijn nu veel bezuinigingen in de zorg waardoor er weinig geld beschikbaar is om dit vervoer en het verder opzetten van de boerderij te realiseren.
Naar aanleiding van deze conclusie wil ik toch een aantal aanbevelingen doen:
• Als eerste is het belangrijkste dat er geld is om de boerderij daadwerkelijk te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld door:
 Zoeken van sponsoren
 Houden van acties
 Samenwerking met KVO en woongroepen
• Er is meer personeel of vrijwilligers nodig, die kunnen helpen bij het vervoer maar ook op de boerderij zelf.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk