De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verrijkend lesmateriaal. En dan?

Een onderzoek naar de rol van de leerkracht bij het werken met structureel verrijkend lesmateriaal.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Verrijkend lesmateriaal. En dan?

Een onderzoek naar de rol van de leerkracht bij het werken met structureel verrijkend lesmateriaal.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding tot dit onderzoek was de probleemstelling rondom het werken met structureel verrijkend rekenmateriaal. Dit werd door de leerlingen niet gezien als (gedeeltelijke) vervanging van de reguliere rekenstof; het had een vrijblijvend karakter. Daarnaast bleken leerlingen niet altijd over voldoende vaardigheden te beschikken om zelfstandig tot leren te komen. De onderzoeksvraag luidt daarom: Op welke wijze kan ik mijn leerlingen die werken met structureel verrijkend rekenmateriaal begeleiden, zodat zij meer gemotiveerd zijn en tot betere prestaties komen? Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de leerkracht door zijn houding en begeleiding, een positieve invloed kan uitoefenen op de inzet en motivatie van de leerling. Het is de leerkracht die als eerste de leerling en het werken met verrijkingsmateriaal serieus dient te nemen. Dit vraagt een positieve, belangstellende en ondersteunende houding waardoor de leerling zich gezien en gerespecteerd voelt. Daarnaast is het noodzakelijk dat de leerkracht interventies uitvoert om de werkhouding van de leerlingen te verbeteren. Deze bestaan uit eisen stellen aan de leerlingen en het gemaakte werk en deze beoordelen volgens vastgestelde criteria. Tezamen met een structurele begeleiding door de vaste leerkracht waarin aandacht is voor eventuele instructie, evaluatie en feedback, met name gericht op het leerproces. Uit het onderzoek is tevens naar voren gekomen dat de niet-cognitieve vaardigheden als strategiegebruik en met name verschillende emotionele vaardigheden, niet optimaal ontwikkeld zijn bij deze onderzoeksgroep en ondersteuning behoeven. In dit onderzoeksverslag wordt onderbouwd hoe gerichte aandacht voor het leren leren en leren leven er toe bijdragen dat leerlingen die werken met verrijkingsmateriaal een sterkere zelfsturing krijgen. Hierdoor zijn zij beter in staat om zelfstandig te werken, hun leerprestaties te verbeteren en zullen zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk