De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Meerwaarde van video feedback voor het aanleren van een motorische vaardigheid gedurende de les Lichamelijke Opvoeding (LO)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Meerwaarde van video feedback voor het aanleren van een motorische vaardigheid gedurende de les Lichamelijke Opvoeding (LO)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij het aanleren van een motorische vaardigheid komt veel kijken. In dit onderzoek zijn verschillende theorien over motorisch leren onder de loep genomen. Voor en nadelen van de cognitieve theorie van o.a. Schmidt in relatie tot de ecologische benadering van Gibson e.a over het menselijk bewegen zijn onderzocht. Beide theorien hebben sterke punten wat betreft het aanleren van een motorische vaardigheid. De klassieke cognitieve theorie of wel neurowetenschappen met daarin de engram en schema theorie maar ook de motorprogramma's die in de hersenen aangemaakt worden door verwerking van informatie, en gebruik van feedback in intrinsieke en extrinsieke vorm. Een indirecte vorm van verwerking van informatie. Aan de andere kant van deze theorie staat de ecologische benadering met de directe perceptie theorie en de theorie van dynamisceh systemen. Een benadering die stelt dat de leerling als waarnemer in contact staat met zijn omgeving. Uit deze omgeving wordt betekenisvolle informatie gehaald die direct zonder tussenkomst van verwerkingssystemen omgezet wordt in gedrag en bewegen.
Het gebruik van video feedback draagt bij aan het leren van een motorische vaardigheid. Door de leerlingen te laten zien wat er gebeurt tijdens de eigen beweging, kan (door gebruik van parameters) aangegeven worden in welk deel van de beweging verbetering aangebracht kan worden. Dit kan eveneens door het aanbrengen van veranderingen in de omgeving waarin de leerling beweegt. Het waarnemen van de eigen beweging geeft de student inderecte feedback over de uitvoering. Het directe perceptie systeem wint door het waarnemen van de beelden een enorme hoeveelheid informatie op die gebruikt kan worden voor het verder aanleren van de vaardigheid. Het werken met video en observatie om op die manier visuele feedback te geven, kunnen opmerkelijke veranderingen in een beweging opleveren.
Murray's Bay Intermediate school is een school waar veel mogelijkheden zijn om talenten te ontwikkelen. Op het gebied van sport zijn er vele mogelijkheden. De school heeft een directie die open staat voor nieuwe technologien en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en daarmee de lichamelijke opvoeding. Het gebruik van videofeedback werd daarom ook gezien als een innovatief en vernieuwend hulpmiddel tijdens de lessen. Omdat er voor de lessen lichamelijke opvoeding geen opgeleide docenten zijn, werd er enthousiast gereageerd op het onderzoek dat is uitgevoerd met behulp van de leerlingen van de high performance groep. Met het onderzoek is gekeken of het gebruik van videofeedback van meerwaarde was voor het aanleren en verbeteren van de bovenhandse worp, en de onderhandse badmintonservice. Om dit te bereiken is er gewerkt met de analyse software van Dartfish. Deze software is speciaal ontwikkelt voor het analyseren van bewegingsuitvoeringen.
Voor aanvang van het onderzoek waren er geen significante verschillen tussen de leerlingen. Hierdoor is de meting die gedaan is vrij betrouwbaar. Echter is de steekproef genomen bij een relatief kleine groep van de totale populatie. Uit de resultaten blijkt dat de leerlingen die gewerkt hebben met visuele video feedback aan het einde van het onderzoek een vooruitgang boeken van 1,0. Daarnaast wordt aangetoond dat de hele groep significant een hoger cijfer heeft dan voor aanvang van het onderzoek. Eveneens is te zien zien dat de groep die gebruik gemaakt heeft van videofeedback significant (P<0,002) meer vooruitgang heeft geboekt dan de groep die zonder videofeedback heeft gewerkt.
De de helft van de doelgroep heeft tijdens de eerste lessenreeks gewerkt met het gebruik van videofeedback, observatie formulieren en beoordelingsformulieren. Dit gedurende een lessenreeks van vijf weken, waarin het bekijken en bediscusseren van de opgenomen beelden centraal stond. De andere groep heeft enkel gewerkt met verbale feedback en gebruik van het eigen voorbeeld, een voorbeeld van een medeleerling en een voorbeeld van de begeleidende docent. in de tweede lessenreeks zijn de groepen gewisseld en heeft de andere helft van de groep gebruik gemaakt van de lessen met het gebruik van de visuele hulpmiddelen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Sporthogeschool
AfstudeerorganisatieMurrays Bay Intermédiate School te Auckland
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk