De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stroom 1 en 2, wat bedoel je daar nu eigenlijk mee

Onderzoek naar het verschil tussen stroom 1 en 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Stroom 1 en 2, wat bedoel je daar nu eigenlijk mee

Onderzoek naar het verschil tussen stroom 1 en 2

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek was de onduidelijkheid rondom de indeling van leerlingen in stroom 1 en 2 op het VSO waar ik werkzaam ben. Doel was om te onderzoeken wat het verschil tussen stroom 1 en 2 op het VSO precies was en erachter te komen hoe dit verschil duidelijker en concreter gemaakt kon worden. Om dit doel te bereiken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Is er op het VSO waar ik werkzaam ben, bij leerlingen in de leeftijd tussen 13 en 15 jaar oud, een verschil in niveau tussen stroom 1 en 2 en hoe kunnen wij als school het verschil tussen stroom 1 en stroom 2 concretiseren? Antwoord op deze vraag is in dit onderzoek tot stand gekomen door een combinatie van theorie en drie dataverzamelingsmethoden, documentanalyse, een discussie en vragenlijsten. Documentanalyse heeft als conclusie gegeven dat er minimaal verschil zichtbaar is tussen stroom 1 en 2 in de onderbouw van het VSO. Een discussie met leerkrachten van de onderbouw heeft opgeleverd dat de praktische ervaringen en meningen van leerkrachten meegenomen konden worden in de conclusie en aanbevelingen voor de praktijk. Vragenlijsten aan het zorgteam van orthopedagogen, psychologen en teamleiders hebben ervoor gezorgd dat theoretische kennis en praktische ervaringen over het onderwerp gecombineerd werden en een goede conclusie getrokken kon worden. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is antwoord gegeven op bovenstaande onderzoeksvraag. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het verschil tussen stroom 1 en 2 niet duidelijk en concreet genoeg is, maar dat er wel opties zijn om het verschil duidelijker en concreter te maken. Er zijn hiervoor verschillende aanbevelingen gegeven. De eerste aanbeveling is het verder uitwerken van het ontwikkelingsprofiel waar het VSO mee werkt en dit profiel als startpunt laten dienen voor de indeling van leerlingen. Ten tweede wordt aanbevolen om de punten die leerkrachten en het zorgteam hebben aangegeven belangrijk te vinden, mee te nemen in de indeling. Ten derde is als aanbeveling gegeven te bekijken of het mogelijk is een extra 'stroom' te creëren op school, dit om de indeling van leerlingen te vereenvoudigen. Ten slotte zijn er aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek

Toon meer
OrganisatieFontys
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk