De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gun de herfstkinderen een groepsSEL-fie

Contact maken door herfstkinderen tijdens samenwerken in groepjes bij de lessen in Sociaal-Emotioneel Leren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Gun de herfstkinderen een groepsSEL-fie

Contact maken door herfstkinderen tijdens samenwerken in groepjes bij de lessen in Sociaal-Emotioneel Leren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De titel ‘Gun de herfstkinderen een groepsSEL-fie’ is een wens van de onderzoeker dat ieder herfstkind contact durft te maken tijdens de sociaal-emotioneel-leren-les. Van Lieshout (2009) geeft aan dat om contact te stimuleren samenwerken en relatiebevorderende activiteiten aangeboden moeten worden en Van den Berg (2015) toont aan dat relaties verbeteren, wanneer kinderen fysiek dichter bij elkaar zitten. In dit praktijkgericht onderzoek is nagegaan welk effect samenwerken in groepjes heeft gehad op het contact maken door herfstkinderen (kinderen die in oktober, november of december geboren zijn en niet twee volledige jaren ‘kleuteren’) In hoeverre heeft samenwerken in wisselende subgroepen bij de SEL-lessen invloed op de sociale veiligheid van herfstkinderen om contact te maken met anderen? Goorhuis-Brouwer (2011) is tegen het laten doorstromen van herfstkinderen en Doornbos (1971) en Dudink (2009) ontdekten nadelige effecten voor de jongste kinderen in een klas. Om jonge kinderen in het oog te houden wordt aangeraden om leerling-resultaten op volgorde van leeftijd te zetten. Dat is in dit onderzoek op de ‘Vragenlijst Sociale Veiligheid’ toegepast. Wanneer een groepsleerkracht weet wie een herfstkind is, kan een lagere score eerder in verband gebracht worden met het feit dat het kind één van de jongsten uit de klas is. Het onderzoek is uitgevoerd met de zes herfstkinderen uit groep 5. In de startmeting ‘Vragenlijst Sociale Veiligheid’ scoren herfstkinderen bij alle drie de categorieën in sociale veiligheid lager dan hun klasgenoten. Vervolgonderzoek naar de sociale veiligheid van herfstkinderen is aan te raden. Zeker, omdat staatsecretaris Dekker (Poortvliet & Sikkes, 2016) het aantal herfstkinderen met een verlengd kleuterjaar wil terugdringen. Na zes weken, waar samenwerken in wisselende subgroepen is toegepast en waarin de herfstkinderen een stem hebben gekregen in de uitvoer, scoren herfstkinderen op alle categorieën hoger dan hun klasgenoten. Bij vijf van de zes vragen over ‘Contact maken’ scoren ze bij de eindmeting hoger dan de startmeting. Uit observatie, geluidsopnames en vanuit het groepsinterview blijkt dat herfstkinderen initiatief nemen in contact maken. De combinatie van een stem mogen hebben in het aanbieden van de SEL-lessen en samenwerken in wisselende subgroepen lijkt in de onderzoeksperiode een positieve uitwerking te hebben gehad op contact maken door de zes herfstkinderen

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnerFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk