De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Fontys: op zoek naar een inclusieve arbeidsorganisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Fontys: op zoek naar een inclusieve arbeidsorganisatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting In dit praktijkgericht onderzoek concentreer ik me op de vraag hoe de veranderingsbereidheid binnen Fontys vergroot kan worden om voor zeventig mensen met een arbeidsbeperking een structurele baan te verwerven in het kader van de participatiewet. Dit doe ik als docent Human Resource Management (HRM) en vooral vanuit mijn expertise op het gebied van re-integratie voor mensen, die zelfstandig moeilijk aan een duurzame baan komen. Hierbij focus ik op de volgende hoofd- en deelvragen: Hoofdvraag: - Hoe kan, mogelijk met behulp van functiecreatie, binnen Fontys de veranderingsbereidheid vergroot worden om in het kader van de participatiewet zeventig banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking? Deelvragen: 1. Wat is functiecreatie? 2. Over welk type mensen met een arbeidsbeperking (doelgroep) gaat de participatiewet? 3. Welke factoren beïnvloeden de veranderingsbereidheid binnen Fontys om zeventig banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking? 4. Welke rol kan functiecreatie hier in vervullen? Voor de beantwoording van deze hoofd- en deelvragen heb ik gekozen voor een: Gevalsstudie als onderzoeksstrategie (De Lange, Shuman & Montesori, 2011). Het gaat hierbij om een intensieve studie van bovenstaande onderzoeksvragen. Doordat ik gebruik maak van meerdere onderzoeksmethoden die hetzelfde verschijnsel bestuderen, kan ik ook het ideaal van triangulatie benaderen. Voorts biedt het relatief geringe aantal onderzoeks-elementen mij de mogelijkheid de diepte in te gaan om vervolgens casusgeleid beleid voor Fontys op micro- en meso niveau te ontwikkelen (Van der Laan & Kersten, 2006). Volgens deze benadering zit in de casus op micro niveau vaak de weergave van een structureel patroon op meso- en macro niveau. Deze casusstudie heeft uiteindelijk tot de volgende conclusies geleid: 1. er is binnen Fontys voldoende draagvlak voor de methode functiecreatie. 2. er is binnen Fontys voldoende draagvlak voor het in dienst nemen van zeventig werknemers met een arbeidsbeperking. 3. er is binnen Fontys voldoende veranderingsbereidheid om zeventig banen te creëren voor de beoogde participatiewet doelgroep. 4. juist het functiecreatieproces (Nijhuis, 2011) een belangrijk hulpmiddel kan zijn om de veranderingsbereidheid binnen Fontys te vergroten om zeventig banen te creëren voor de participatiewet doelgroep

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
PartnersFontys Hogescholen
Jaar2016
TypeMasterscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk