De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerpgericht onderzoek taalonderwijs

praktijkgericht onderzoek

Rechten:

Ontwerpgericht onderzoek taalonderwijs

praktijkgericht onderzoek

Rechten:

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is een werkwijze ontwikkelen dat formatief meetgestuurd onderwijs mogelijk maakt, binnen de taaldomeinen woordenschat en taalbeschouwing. Door middel van literatuuronderzoek is inzichtelijk geworden wat onder formatief meetgestuurd onderwijs wordt verstaan. De basisschool wil dit voor de groepen 4 tot en met 8 realiseren, aansluitend bij de methode Taal in beeld. Hiervoor vindt er een ontwerponderzoek plaats. Met kennis uit de literatuur is een passend ontwerp ontwikkeld.
De instrumenten die zijn ingezet, zijn een vragenlijst en methodetoetsen. Aan de hand van de vragenlijst werd duidelijk waar de leerkrachten van groep 4 tot en met 8, de respondenten, behoefte aan hebben bij beide taaldomeinen. Op basis van de methodetoetsen is geconstateerd welke invloed het ontwerp van taalbeschouwing heeft op de prestaties van de leerlingen.
Uit de resultatenanalyse blijkt dat er behoefte is aan een andere manier van werken dan het voorgestelde ontwerp. Formatief toetsen bij taalbeschouwing willen de respondenten niet structureel blijven doen, tenzij een andere specifiekere toets beschikbaar is. De resultaten van de leerlingen bij taalbeschouwing zijn verbeterd ten opzichte van de formatieve toets. Voor woordenschat hebben zij behoefte aan korte, effectieve meetmomenten die een logisch vervolg op de les inzichtelijk maken, daarnaast geven zij aan voor de oefensoftware meer middelen te willen hebben.
Te concluderen is, zorg voor korte, effectieve meetmomenten, betrek de leerlingen in het leerproces en geef feedback gericht op succes, om zo formatief meetgestuurd onderwijs te realiseren. Aanbevolen wordt onder andere om alle vier de levels van feedback in te zetten.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk