De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het functioneringsgesprek, een kritisch waarderende dialoog

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het functioneringsgesprek, een kritisch waarderende dialoog

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit praktijkgericht onderzoek vond plaats in een Vlaamse secundaire school. De aanleiding voor het onderzoek is de nood aan goed gestructureerde functioneringsgesprekken. Uit de literatuurstudie blijkt dat eigenaarschap en een wederzijdse dialoog, waarin zowel waardering als een kritische kijk een rol spelen, belangrijke elementen zijn voor een goed functioneringsgesprek. Tijdens het waarderende (actie)onderzoek (appreciative inquiry) (Cooperrider, Withney, & Stavros, 2008) zal ik met mijn team door middel van de 4D-cyclus (Verheijen, Tjepkema, & Kabalt, 2016) op zoek gaan naar een antwoord op de vraag: Hoe kan de kritisch waarderende dialoog tijdens functioneringsgesprekken ingezet worden om bij te dragen tot meer eigenaarschap bij personeelsleden? Er werd heel bewust gekozen om waarderend te onderzoeken, omdat dit een oplossingsgerichte (Cauffman & van Dijck, 2014) en toekomstgerichte benadering van onderzoek is. Het onderzoek verloopt in 4 verschillende fasen. Tijdens de discovery worden alle personeelsleden bevraagd over de visie, de waarden en het voeren van functioneringsgesprekken op school. De ‘dream’ wordt vormgegeven aan de hand van de verwachtingen die de personeelsleden hebben van functioneringsgesprekken. Dit vormt het startpunt voor de design-fase, waarin een visietekst en een sjabloon voor het functioneringsgesprek worden uitgewerkt. Deze worden vervolgens voorgelegd aan een focusgroep en bijgestuurd aan de hand van de opmerkingen van die focusgroep. Tenslotte zullen er functioneringsgesprekken worden gehouden aan de hand van het nieuwe sjabloon. De manier van werken wordt geëvalueerd aan de hand van een eindenquête. Ponte (2006) geeft aan dat een van de kenmerken van actieonderzoek is dat het zich ook richt op het eigen handelen en op de situatie waarin dat handelen plaatsvindt. Daarom werd een extra vraag toegevoegd aan de 4D-cyclus waarin ik op zoek ga naar de houding en vaardigheden die verwacht worden van mezelf als leidinggevende.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2020-11-26
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk