De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rekenen, praktisch of niet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rekenen, praktisch of niet?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit de literatuur (Groenestijn et al., 2011) blijkt dat circa 10% van alle kinderen kampt met een ernstig rekenprobleem en circa 2% de diagnose dyscalculie heeft gekregen. Een kleine groep binnen het onderwijs, maar wat als die kleine groep je voor grote uitdagingen stelt? In mijn onderwijspraktijk zijn er vier kinderen in groep 8 die kampen met een ernstig rekenprobleem of waarbij de diagnose dyscalculie is gesteld. Bij deze kinderen ervaren de stamgroepleiders van de groepen 7/8 een achteruitgang in leermotivatie als het gaat om het maken van rekenwerk. De school waar ik werkzaam ben werkt vanuit de Jenaplanvisie, waarbij ervaringsgericht onderwijs een voorwaarde is. Deze visie biedt ruimte om uit te gaan van verschillen en het kind voorop te stellen. De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Heeft de inzet van praktisch rekenmateriaal, gebaseerd op de methode Reken Zeker, een positieve invloed op de leermotivatie bij het maken van rekenwerk voor vier kinderen in groep 8 met een ernstig rekenprobleem/dyscalculie?” Er is gebruik gemaakt van een actieonderzoek, omdat het zich kenmerkt doordat de onderzoeker samen met de betrokkenen een nieuwe aanpak ontwikkelt en deze uitprobeert. Het is bij uitstek geschikt voor professionals die de eigen beroepspraktijk willen onderzoeken met het doel deze te verbeteren of te vernieuwen (Schuman, 2009, zoals vermeld in De Lange et al., 2011 p.108) De conclusie uit dit onderzoek is dat de rol van leermotivatie van groot belang is. De autonomie van het kind staat centraal. Als zij het gevoel hebben mee te mogen denken en eigenaar te zijn van hun eigen leerproces, dan verhoogt het gevoel van competentie. Door kinderen, ouders en stamgroepleiders te bevragen, is gebleken dat de kinderen het fijn vinden om praktische rekenopdrachten uit te voeren. Dankzij de literatuur, dataverzameling en de inbreng van de respondenten is er aan de hand van de rekenmethode Reken Zeker een manier gevonden op met behulp van praktisch rekenmateriaal de leermotivatie van de vier kinderen met een ernstig rekenprobleem/dyscalculie te vergroten. Een positief antwoord op de onderzoeksvraag is de basis voor een helder rekenbeleid en de begeleiding van kinderen met een ernstig rekenprobleem/dyscalculie in de toekomst van onze basisschool.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Educational Needs
Datum2017-08-23
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk