De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Niet alleen op de basisschool maar in je gehele loopbaan speelt spelling een belangrijke rol. De Nederlandse taal is echter
niet eenvoudig. Het goed gebruik kunnen maken van spellingvaardigheden gaat dan ook niet vanzelf. Dit onderzoek richt zich op het spellingonderwijs op de Rozebottel in de groepen vier tot
en met acht. De centrale vraag in het onderzoek is dan ook: 'Op welke
wijze kan het spellingonderwijs op de Rozebottel verbeterd worden zodat er evidence based spellingsonderwijs gegeven kan worden?' Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en de mening en ervaringen van leerkrachten, leerlingen en ouders. De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek zijn dat er op de Rozebottel gebruik wordt gemaakt van strategieën, alleen vindt er geen transfer van het strategiegebruik tussen verschillende vakgebieden plaats. Tevens zijn er onvoldoende middelen
om toe te komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen, er wordt onvoldoende gedifferentieerd. Een andere conclusie is dat er te
weinig gebruik wordt gemaakt van visuele hulpmiddelen en geheugensteuntjes voor leerlingen tijdens het spellingonderwijs. Om
het spellingonderwijs te kunnen verbeteren is het van belang hieraan
tegemoet te komen. In het komende schooljaar zullen diverse aanbevelingen worden uitgeprobeerd of worden uitgevoerd. Na deze periode kan pas gezegd worden of deze aanpassingen in het spellingonderwijs ook daadwerkelijk effect hebben op de resultaten
van het spellingonderwijs.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
Partnerobs De Rozebottel te Koekange
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk