De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'ESM in Beeld': een manier om ernstige spraak- en taalproblematiek zichtbaar te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'ESM in Beeld': een manier om ernstige spraak- en taalproblematiek zichtbaar te maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Cursuscentrum van Auris Dienstverlening Goes heeft al een aantal jaar een interne cursus aangeboden voor de ambulant begeleiders. "ESM in Beeld". De ambulant begeleiders geven aan erg positief te zijn over de manier waarop deze cursus opgezet is. De cursus heeft de potentie om ook uitgezet te gaan worden in het onderwijsveld. De samenbundeling van kennisoverdracht, het gebruik van videobeelden en groepsintervisie bepalen de kracht van dit product. Het is voor het Cursuscentrum dan ook onbekend hoe de cursus vormgegeven zou moeten worden. Dit aspect en de vraag of de ambulant begeleiders die de cursus hebben gevolgd zich competent genoeg voelen om de cursus te geven, hebben centraal gestaan tijdens mijn onderzoek.
In hoofdstuk 1 vertrek ik vanuit de huidige situatie. De Wet Passend Onderwijs komt er aan. In het kader van die wet 2012 zullen scholen aan kinderen passende onderwijszorg moeten verlenen. Degenen die met deze zorg belast gaan worden zijn in het hele traject nog steeds buiten beeld gebleven. Strouken (2009) geeft aan dat er op grote schaal sprake is van handelingsverlegenheid. Leraren schatten hun competenties om aan de veelheid van zorgvragen te kunnen voldoen nog altijd beperkt in. Hoofdstuk 2 begint vanuit de problematiek van kinderen met Ernstige Spraak- en taal Moeilijkheden. Bij kinderen die een rugzak hebben van cluster 2 is de problematiek echter complex en niet zo makkelijk te herkennen. Naast de onzichtbaarheid van de stoornissen vergt de begeleiding op scholen ook een specifieke aanpak. Een zeer krachtige manier van begeleiding is School Video Interactie Begeleiding. Deze brengt middels videobeelden de onderwijspraktijk in beeld. Een van de sterke punten van School Video Interactie Begeleiding is dat, in tegenstelling tot een observatie die uitgevoerd is door een collega, de videobeelden precies weergeven wat op het moment van filmen te zien is geweest. De cursus "ESM in Beeld", bespreekt aan de hand van videobeelden de problematiek in een kleine groep betrokkenen. De kracht van deze manier is dat er in een groepje nagedacht wordt over de problematiek. Hierdoor kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid optreden. Euwema en van der Waals (2009) Daarnaast maakt het de ambulante begeleiding veel krachtiger.
Om deze cursus gericht te kunnen lanceren binnen de markt van het primair onderwijs heb ik interviews gehouden met drie directeuren, drie intern begeleiders en drie leerkrachten. De interviews heb ik gehouden aan de hand van een topiclijst. Om de cursus ook te kunnen verzorgen heb je ook mensen nodig die de cursus kunnen geven. Ik heb dan ook binnen de Dienst een enquête uitgezet onder de ambulant begeleiders die de interne cursus gevolgd hebben. Meer van dit alles staat vermeld in hoofdstuk 3. De resultaten, die ik beschrijf in hoofdstuk 4, hebben een duidelijk beeld opgeleverd over de wensen van het onderwijsveld en de mate waarin de ambulant begeleiders zich competent voelen om deze cursus te gaan geven. Daardoor was ik in hoofdstuk 5 instaat om enkele voorzichtige conclusies te trekken. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het onderwijsveld waarbinnen ik mijn onderzoek heb gedaan, het concept van "ESM in Beeld" erg positief vind. Tijd en geld worden als belemmerende factoren aangedragen om de cursus in te kopen. Eveneens doe ik in dit hoofdstuk een aantal aanbevelingen waarna ik in het laatste hoofdstuk een eindevaluatie op mijn onderzoek geef.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk