De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verband tussen de vakdocent bewegingsonderwijs, het beweegplezier op school, en het beweeggedrag buiten de schoolcontext van basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar oud

Rechten:

Het verband tussen de vakdocent bewegingsonderwijs, het beweegplezier op school, en het beweeggedrag buiten de schoolcontext van basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar oud

Rechten:

Samenvatting

Een groot deel van de Nederlandse kinderen is lichamelijk niet actief genoeg. Er wordt verondersteld dat de inzet van vakdocenten voor bewegingsonderwijs een positieve bijdrage levert aan het beweegplezier en de hoeveelheid bewegen van basisschoolkinderen, maar dit is nog onvoldoende onderzocht. Om deze reden luidt de onderzoeksvraag van deze studie als volgt: Wat is het verband tussen de vakdocent bewegingsonderwijs, het beweegplezier op school, en het beweeggedrag buiten de schoolcontext van basisschoolkinderen in de leeftijd van 8 tot 10 jaar oud?. Bij huidig onderzoek waren 1126 kinderen uit de groepen 4 en 6 uit Maastricht en Eindhoven betrokken. Er is gebruik gemaakt van enkel kwantitatieve meetinstrumenten om de demografische gegevens (geslacht, lengte en gewicht), het beweegplezier (PACES vragenlijst) en het beweeggedrag (accelerometers) in kaart te brengen. Wat betreft de onderlinge relatie kwam naar voren dat er een verband was tussen beweegplezier en beweeggedrag na schooltijd. Beweegplezier werd hierin voorspeld door geslacht en BMI. De vakdocent was daarentegen geen significante voorspeller van beweegplezier en ook niet van het beweeggedrag na schooltijd. Als er wordt gekeken naar de gehele schooldag werd er wel een significant verband gevonden tussen de vakdocent en het sedentair gedrag, en tussen de vakdocent en matig tot zware fysieke activiteit. Al met al kan er enerzijds geconcludeerd worden dat beweegplezier een belangrijke voorwaarde is voor bewegen buiten school, en anderzijds dat de vakdocent bewegingsonderwijs invloed lijkt te hebben op het beweeggedrag op school maar niet zozeer buiten de schoolcontext. Er valt dus nog winst te behalen in het scholen van de vakdocenten op het gebied van de transfer die gemaakt kan worden naar de buitenschoolse context. Op deze manier kunnen kinderen op jonge leeftijd binnen meerdere contexten een gezond beweegpatroon ontwikkelen, wat ten grondslag ligt aan een blijvende beweegdeelname aan de bewegingscultuur en een gezonde levensstijl.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster of Sports
AfdelingFontys Sporthogeschool
PartnersFontys Sporthogeschool, Eindhoven
Datum2019-06-22
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk