De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Het ging goed’

Een onderzoek naar de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers over het pedagogisch handelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘Het ging goed’

Een onderzoek naar de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers over het pedagogisch handelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de loop van de jaren is er door verschillende factoren te weinig aandacht besteed aan de
communicatie tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers op kinderdagverlbijf De
Speeldoos. Volgens mevrouw Smits hebben de pedagogisch medewerkers hiervoor meer
handvaten nodig. Door bezuinigingen in de kinderopvang is er vrijwel geen tijd, geld en ruimte in
het pedagogisch handelen geïnvesteerd. Momenteel is de situatie stabieler, waardoor er wel
weer tijd en ruimte is die geïnvesteerd kan worden. Er wordt op De Speeldoos gewerkt aan
verschillende ontwikkelingsgebieden. Het is de taak van de pedagogisch medewerkers om deze
ontwikkelingsgebieden te begeleiden en te stimuleren bij de kinderen en om hierover te
communiceren naar de ouders. Het is van belang dat er onderzocht wordt hoe de huidige
situatie omtrent de communicatie over het pedagogisch handelen is en wat er nodig is om deze
te verbeteren. Hiervoor is de volgende doel- en vraagstelling geformuleerd:
Onderzoeksdoel: Dit onderzoek moet kennis en inzicht geven over hoe de communicatie over
het pedagogisch handelen tussen ouders en pedagogisch medewerkers verloopt, zodat er
inhoudelijk meer diepgang gegeven kan worden aan dit onderdeel van het werk.
Onderzoeksvraag: Wat is er nodig voor de verbetering van de kwaliteit van het
overdrachtsgesprek tussen ouders en de pedagogisch medewerkers?
In het onderzoek is er gebruik gemaakt van verschillende manieren om data te verzamelen; een
groepsinterview, individuele interviews, enquêtes en observaties. Voor de beantwoording is er
gebruik gemaakt van verschillende respondenten zoals de opdrachtgever, de pedagogisch
adviseur, de pedagogisch medewerkers en de ouders van De Speeldoos.
Bij de observaties is terug te zien dat er over het algemeen door de pedagogisch medewerkers
een gebeurtenis van de dag wordt verteld. Een enkele keer wordt er ook iets over de
ontwikkeling verteld, dit gebeurt echter niet expliciet. Uit de enquêtes en interviews met de
pedagogisch medewerkers komt naar voren dat ze de communicatie met ouders als prettig
ervaren. Er wordt verteld over de dag en hoe het kind zich voelde. Over de ontwikkeling wordt
met name een mijlpaal verteld. Pedaogisch medewerkers geven aan dat ze graag meer met
foto’s willen doen. Ook uit de enquêtes en interviews met ouders blijkt dat ouders de
communicatie goed beoordelen. Ook hier wordt gezegd dat er met name een gebeurtenis van
de dag wordt verteld en hoe het kind zich voelde. Bij de ontwikkeling wordt er met name verteld
over de sociaal-emotionele, de taal- en de motorische ontwikkeling, echter blijft dit allemaal vrij
abstract. Ook ouders geven aan graag foto’s te ontvangen van hun kind.
Voor de verbetering van de kwaliteit van het overdrachtsgesprek is het nodig dat er door de
pedagogisch medewerkers meer inzicht gegeven wordt aan ouders in de ontwikkeling van hun
kind. Daarnaast zou er een digitaal middel moeten komen waarin foto’s gedeeld kunnen
worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerSKAR kinderopvang, locatie Arnhem Zuid, De Speeldoos
Datum2016-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk