De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

How to get back on track?

Onderzoek naar de behoeften van jongvolwassen delinquenten tijdens de re-integratie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

How to get back on track?

Onderzoek naar de behoeften van jongvolwassen delinquenten tijdens de re-integratie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de organisatie Assist Jeugdwerk in Venlo. De medewerkers binnen de organisatie houden zich bezig met opbouwwerk en bewonersondersteuning. De medewerkers werken regelmatig met jongvolwassen delinquenten, dit zijn jongeren in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar, die in aanraking zijn geweest met justitie. Het is hen opgevallen dat het deze doelgroep niet lukt om op zelfstandige wijze hun leven op te pakken. Veel van deze jongvolwassenen vallen terug in crimineel gedrag. Vanuit Assist Jeugdwerk is het idee ontstaan om een app te ontwikkelen, met daarin handvatten die de jongvolwassen delinquenten kunnen helpen te re-integreren. Vanuit het programma Startup in Residence2, georganiseerd door de overheid, heeft Assist Jeugdwerk de kans gekregen om een hulpmiddel te ontwikkelen voor jongvolwassen delinquenten. Het doel hiervan is om jongvolwassen delinquenten beter te laten re-integreren en hierdoor het recidivepercentage3 omlaag te brengen. De organisatie wil bij het ontwikkelen van de app zoveel mogelijk aansluiten bij de doelgroep. Het doel van dit onderzoek was om te onderzoeken wat jongvolwassen delinquenten nodig hebben om te re-integreren. Zo zou er vervolgens passende ondersteuning geboden kunnen worden, die aansluit bij de doelgroep. Dit door bijvoorbeeld de app te laten gebruiken. De onderzoeksvraag hierbij luidt als volgt: ‘Wat hebben jongvolwassen delinquenten, in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar nodig om te re-integreren in de samenleving?’. Daarbij zijn drie passende deelvragen opgesteld:
 Welke factoren zorgen volgens jongvolwassen delinquenten voor re-integratie in de samenleving?
 Welke ondersteuning na het gepleegde delict wordt door de jongvolwassen delinquenten als helpend ervaren?
 Waar lopen jongvolwassen delinquenten tegenaan tijdens de re-integratie?
Om antwoord te krijgen op bovenstaande onderzoeksvraag is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er zijn interviews afgenomen bij vijf jongvolwassen delinquenten. Om de betrouwbaarheid te waarborgen en interpretaties te voorkomen, zijn de interviews uitgewerkt in transcripten. Uit de interviews is naar voren gekomen dat jongvolwassen delinquenten problemen ervaren op de volgende gebieden: huisvesting, werk en inkomen/opleiding, financiën, zorg, het in bezit zijn van een identificatiebewijs en een sociaal netwerk. Dit blijken tevens belangrijke factoren om te re-integreren in de literatuur die wij geraadpleegd hebben.
Naast deze belangrijke factoren, kwamen er nog andere factoren naar voren die helpend zijn om te re-integreren, zoals: invulling van vrije tijd, sport, geduld, positiviteit, het vermijden van slechte dingen, afstand doen van verkeerde vrienden, het afsluiten van het verleden en motivatie voor een bepaald doel. Kortom, jongvolwassen delinquenten blijken behoefte te hebben aan mentale en praktische ondersteuning bij het re-integreren. Naar aanleiding van deze uitkomsten van het onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor de praktijk. In het aanbevelingsrapport dat ontwikkeld zal worden aan de hand van dit onderzoek, worden daarnaast aanbevelingen gedaan gericht op de app. Zo is het belangrijk dat jongvolwassen delinquenten op weg worden geholpen bij het vinden van de juiste instanties op het gebied van: huisvesting, werk en inkomen/opleiding, financiën, zorg en identificatiebewijs. Daarnaast is het goed om een jongvolwassen delinquent te ondersteunen bij het oppakken/onderhouden van het sociale netwerk. Ook is het belangrijk om een jongvolwassen delinquent op een positieve manier te benaderen en te motiveren voor een bepaald doel. Als laatste helpt het om jongvolwassen delinquenten te motiveren om hun dag in te vullen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerAssist Jeugdwerk
Datum2018-05-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk