De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisatie 3D-ontwerpsoftware Sweco Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimalisatie 3D-ontwerpsoftware Sweco Nederland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Advies- en ingenieursbureau Sweco Nederland, voorheen Grontmij Nederland, zit midden in nieuwe ontwikkelingen. Het team Integraal Ontwerp Infra, onderdeel van de divisie Transport & Mobiliteit, heeft een verouderd ontwerpproces wat geoptimaliseerd dient te worden. Het afstudeerproject richt zich op het bepalen van de meest optimale 3D-ontwerpsoftware voor het team.
In de literatuurstudie zijn 48 verschillende ontwerpsoftware onderzocht op verschillende criteria.
Hieruit blijkt dat de volgende software geschikt zijn: AutoCAD Civil 3D, OpenRoads Designer, Novapoint Road, Carlson Civil, Pythagoras CAD & GIS, InfraWorks 360 en ConceptStation. Door interviews met verschillende aanbieders en gebruikers, internet research en gesprekken met hogescholen zijn de verschillende 3D-ontwerpsoftware vergeleken. Uit de multicriteria-analyse van de literatuurstudie blijkt dat AutoCAD Civil 3D en de nieuwe OpenRoads Designer het hoogste scoren. Deze twee alternatieven zijn meegenomen in het hoofdverslag.
Het hoofdverslag bestaat uit de bevindingen van de interne analyse, de klantbehoefte en het ontwerprapport. Uiteindelijk wordt vanuit een multicriteria-analyse een advies opgesteld.
In de interne analyse zijn 16 medewerkers uit het team geënquêteerd om een beeld te krijgen van het huidige ontwerpproces en om belangrijke aspecten van een ontwerp inzichtelijk te maken. De kennis binnen het team blijkt te liggen bij MXROAD SS4 en AutoCAD. OpenRoads Designer is zeer onbekend en met AutoCAD Civil 3D is tot op heden geen wegontwerp gemaakt. Daarnaast blijkt dat uitwisselbaarheid, validatie en verificatie, maatvoering en dwarsdoorsnedes zeer belangrijke aspecten zijn binnen het ontwerp.
De klantbehoefte is gebaseerd op een interview met een klant van het team en is aangevuld met resultaten uit de interne analyse. Hieruit blijkt dat het voorontwerp vaak onnauwkeurig is en 3Dvisualisaties zeer nuttig zijn. Hoe verder in het proces, hoe gedetailleerder en nauwkeuriger het ontwerp moet zijn. Dwarsdoorsnedes en het onderscheid tussen de nieuwe en bestaande situatie zijn in het gehele ontwerpproces zeer belangrijk.
Vervolgens is een ontwerpcase opgesteld en is deze uitgewerkt in AutoCAD Civil 3D en OpenRoads Designer om de verschillen tussen beide software inzichtelijk te maken. Het ontwerp bestaat uit een tracé van ongeveer 9 kilometer lengte met dwangpunten en een halfklaverbladaansluiting.
Tot slot zijn in de multicriteria-analyse de bevindingen uit het ontwerprapport en de literatuurstudie getoetst aan verschillende criteria met bijbehorende wegingsfactor. De criteria en wegingen komen voort uit de interne analyse en de klantbehoefte. Resulterend scoort OpenRoads Designer het beste op de getoetste criteria.
Het advies is om op korte termijn het wegontwerp uit te werken in de OpenRoads module binnen
MXROAD SS4 met als basis het assenontwerp vanuit MXROAD SS4. Wanneer eind 2017 OpenRoads Designer volledig ontwikkeld is, is het raadzaam om hierop over te stappen. OpenRoads Designer biedt veel visuele mogelijkheden, wat de communicatie naar stakeholders bevorderd. Het gehele ontwerp is dynamisch waardoor wijzigingen eenvoudig door te voeren zijn. De werksnelheid van de software is vergeleken met AutoCAD Civil 3D veel beter, hierdoor is het ontwerpproces sneller en gebruiksvriendelijker. Uiteindelijk leidt OpenRoads Designer tot het meest efficiënt kwalitatief uitstekend integraal 3D-ontwerp.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerSweco Nederland BV
Datum2017-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk