De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Veranderen doe je samen

voor dit onderzoek is gekeken hoe Loofles BSO+ in samenwerking met ouders ervoor kan zorgen dat kinderen gedragsverandering laten zien in de thuissituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Veranderen doe je samen

voor dit onderzoek is gekeken hoe Loofles BSO+ in samenwerking met ouders ervoor kan zorgen dat kinderen gedragsverandering laten zien in de thuissituatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport beschrijft resultaten en aanbevelingen die voortgekomen zijn uit een beschrijvend onderzoek omtrent het systeemgericht werken binnen Loofles BSO+. Loofles BSO+ is een buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar met een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblemen. De BSO+ biedt opvang en begeleiding aan kinderen met een extra hulpvraag. Deze begeleiding is vooral gericht op het laten plaatsvinden van gedragsverandering bij het kind. Om deze gedragsverandering te kunnen laten plaatsvinden in de thuissituatie moeten persoonlijk begeleiders en ouders/opvoeders optimaal samenwerken. Loofles doet dit met de werkwijze systeemgericht werken. Dit onderzoek richt zich op de huidige manier van het systeemgericht werken binnen de organisatie en hoe hier een verbeterslag in te slaan is, zodat kinderen ook thuis gedragsverandering laten zien. Dit wordt onderzocht aan de hand van bestaande kennis uit de literatuur in combinatie met de mogelijkheden die de praktijk heeft. De onderzoeksvraag luidt als volgt:

Wat hebben de persoonlijke begeleiders bij Loofles BSO+ aan richtlijnen nodig om de begeleiding voort te zetten in de thuissituatie, zodat de kinderen bij Loofles BSO+ ook in de thuissituatie de gewenste gedragsverandering laten zien?

Doormiddel van een enquête en interviews zijn de perspectieven van persoonlijk begeleiders, ouders en kinderen onderzocht. De voornaamste conclusies zijn; dat er een duidelijke werkwijze moet komen om Loofles breed dezelfde aanpak te hanteren voor het PB-schap en het overbrengen aan ouders hoe de BSO+ werkt om gedragsverandering te laten plaatsvinden bij een kind door middel van een ouderavond. Ook is er behoefte aan een training waarin geleerd wordt aan persoonlijk begeleiders hoe moeilijke gesprekken gevoerd kunnen worden. Tevens het systeem van een gezin in kaart brengen door middel van een netwerkkaart om zo helder te hebben wie er betrokken zijn bij het kind. Daarnaast is er ook geconcludeerd dat een BSOmiddag bijwonen door ouders helpend kan zijn voor het hanteren van dezelfde aanpak in de thuissituatie om zo ook daar gedragsverandering te laten plaatsvinden. Aansluitend op deze conclusies zijn aanbevelingen gedaan; het invoeren van een integrale werkwijze, het organiseren van een ouderavond, het gebruiken van een netwerkkaart, ouders de mogelijkheid geven om mee te kijken tijdens een BSO-middag en het organiseren van een training voor persoonlijk begeleiders over het voeren van (moeilijke) oudergesprekken. Naar aanleiding van deze aanbevelingen is er een voorstel gedaan om door middel van een evaluerend onderzoek te kijken of ouders inderdaad gedragsverandering zien in de thuissituatie als de aanbevelingen zijn geïmplementeerd.
Door middel van dit onderzoeksrapport wordt er gehoopt bij te kunnen dragen aan de kwaliteitsverbetering van Loofles BSO+.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerLoofles BSO+
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk