De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bevalt het in bad?

De voor- en nadelen van badbevallingen in Nederlandse ziekenhuizen anno 2016

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bevalt het in bad?

De voor- en nadelen van badbevallingen in Nederlandse ziekenhuizen anno 2016

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ACHTERGROND. Het bevallen in water wordt een badbevalling genoemd. De volledige geboorte van een baby vindt dan in warm water plaats en de baby komt hierbij onder water ter wereld. De vraag onder zwangere vrouwen om in water te bevallen neemt in de westerse wereld snel toe. Momenteel biedt het Radboudumc niet de mogelijkheid om in bad te bevallen op de verpleegafdeling verloskunde. Op de verpleegafdeling verloskunde in het Radboudumc wordt gediscussieerd omtrent het al dan niet aanbieden van badbevallingen.
DOEL. Het doel van dit onderzoek was om binnen vijf maanden een rapport te overhandigen aan de verpleegafdeling verloskunde van het Radboudumc, met een aanbeveling omtrent het al dan niet aanbieden van badbevallingen op deze afdeling. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de volgende vraagstelling: “Wat zijn de voor- en nadelen van in bad bevallen, ten opzichte van niet in bad bevallen, voor zorgverleners omtrent het introduceren van badbevallingen op de verpleegafdeling verloskunde in het Radboudumc?” METHODE. Allereerst is een vragenlijst afgenomen bij zorgverleners uit de twaalf Nederlandse ziekenhuizen die klinische badbevallingen aanbieden. Vervolgens zijn tien semigestructureerde interviews afgenomen bij zorgverleners, werkzaam in de hierboven genoemde ziekenhuizen, die ervaring hebben met het assisteren bij badbevallingen. RESULTATEN. De resultaten beschrijven veel nadelen en enkele voordelen voor zorgverleners omtrent badbevallingen. Een belangrijk resultaat is echter dat zorgverleners benadrukken dat deze voordelen opwegen tegen deze nadelen. Zorgverleners vinden het assisteren bij een badbevalling onhygiënisch en zij omschrijven de houding tijdens een badbevalling als belastend en ergonomisch niet verantwoord. Ondanks deze en andere nadelen, staat het kunnen honoreren van de wens van de patiënt voorop.
CONCLUSIE. Op grond van de gevonden voor- en nadelen wordt geconcludeerd dat badbevallingen geïmplementeerd kunnen worden op de verpleegafdeling verloskunde van het Radboudumc.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerRadboudumc
Datum2017-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk