De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen alles binden

Eindrapport “Onderzoek en Innovatie”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samen alles binden

Eindrapport “Onderzoek en Innovatie”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In “Onderzoek & Innovatie” gaat het om het uitvoeren van een praktijkonderzoek en het innoveren aan de hand van een vraagstuk van een organisatie in het CMV-werkveld. Mijn opdrachtgever is Allesbinder. Allesbinder biedt praktijkonderwijs aan studenten: een stage of afstudeerplek in de wijk Waterkwartier/Biezen. Allesbinder wil een spil zijn in die wijk en verschillende partijen samenbrengen om samen een bijdrage te leveren aan belangrijke thema’s in de wijk. Dit lukt nog onvoldoende omdat “heel veel mensen nog niet weten dat wij bestaan, maar ook nog niet goed snappen wat wij doen” (A. Vogel, persoonlijke mededeling, 16 oktober 2015). De opdracht is om te onderzoeken hoe Allesbinder haar partnerschappen in de wijk kan uitbreiden en verduurzamen. De wijk Waterkwartier/Biezen is ontstaan om arbeiders te huisvesten voor de Honig-fabriek. In de wijk verandert veel: de fabriek is gesloten en dient nu als “culturele hotspot” en er is sprake van renovatie en grootschalige nieuwbouw. Deze veranderingen treffen ook de sociale cohesie. Eerder onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat nieuwe en oude bewoners niet goed mengen. De onderzoeksvraag is: “Wat zijn succesfactoren voor Allesbinder bij het aangaan van samenwerking met wijkbewoners –en professionals ter verbetering van de sociale cohesie in de wijk Waterkwartier/Biezen?” Er is gewerkt met Appreciative Inquiry (AI). Een brede groep wijkbewoners, professionals en medewerkers van Allesbinder werd gevraagd wat voor hen “West op z’n Best” is. Iedere respondent werd gevraagd een foto te kiezen bij dit thema. Deze werkwijze past bij mijn visie op de participatiesamenleving: activeren is kansrijk als je mensen benaderd op basis van wat voor hén betekenisvol is. Het onderzoek legt enkele kansen bloot:
1. De wijk beschikt over krachtige informele netwerken. Met name een (grote) groep actieve bewoners wil bijdragen.
2. Verschillende groepen bewoners, die niet goed mengen, willen laagdrempelig contact met elkaar.
3. Medewerkers van Allesbinder leggen op unieke wijze contact met bewoners: op straat met inzet van creatieve middelen. Dit is een succes.
Ik keek ook hoe Allesbinder omgaat met de thema’s die centraal staan in de vakliteratuur over samenwerken. Dit doe ik aan de hand van een “APK voor gezonde partnerschappen”. Aandachtspunt is dat Allesbinder soms sterk gericht is op de eigen doelstelling waardoor de dialoog met bewoners ontbreekt. Goed punt is dat Allesbinder zich dienstbaar opstelt naar ontwikkelingen in Zorg &Welzijn: dat maakt samenwerken kansrijker. Mijn innovatie is een vernieuwende manier van werken. Daarin is evenveel aandacht voor projectdoelen als procesdoelen. Allesbinder is hierin aanjager van samenwerking: zij brengt betrokkenen bijeen. Als eerste stap in de implementatie is de foto-collectie uit het onderzoek uitgebreid en gebundeld tot de expositie “West op z’n Best”. Tijdens de opening begeleidden stagiairs en medewerkers van Allesbinder een dialoog tussen bewoners over de wijk. Vernieuwend is het innemen van de rol van procesregisseur. Aan de hand van de dialoogmethodiek van Nederland in Dialoog en ieders foto bij het thema, faciliteert Allesbinder een goede en rijke kennismaking tussen groepen in de wijk. Duurzaam partnerschap vraagt echter meer dan kennismaken. De volgende stap is dat Allesbinder met de groep een betekenisvolle ambitie kiest, waar de samenwerking voor gaat staan. Intern wijst Allesbinder per samenwerking een “verbinder” aan, bijvoorbeeld een “groenverbinder” voor een betekenisvolle ambitie wat betreft groen in de wijk. Allesbinder, als aanjager van samenwerking, blijft binnen zo’n groep creatief interveniëren, bijvoorbeeld om bij belangenconflicten het gesprek op de echte behoeften te brengen en op zoek te gaan naar win-win situaties. Voorwaarde voor een goede en concrete implementatie van deze manier van werken is dat Allesbinder een heldere visie formuleert over wat en hoe Allesbinder wil bijdragen aan de wijk.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCultureel en Maatschappelijke Vorming
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerAllesbinder / Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief
Datum2016-04-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk