De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Remontabel ontwerpen met kanaalplaten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Remontabel ontwerpen met kanaalplaten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de CO2 uitstoot en de daarmee de vernietiging van het natuurlijk kapitaal te verminderen heeft de Nederlandse regering de ambitie opgesteld naar een vóór 2050 te realiseren circulaire economie. Bij een circulaire economie worden grondstofketens gesloten waardoor deze nooit op raken. Voor de bouwindustrie betekent dit dat er in het ontwerp al nagedacht moet worden over herbestemming en flexibiliteit van een gebouw. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een gebouw aan het einde van zijn levensduur eenvoudig gedemonteerd kan worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de elementen uit een gebouw te hergebruiken in de keten.
Het doel van dit afstudeerproject is het opstellen van aanbevelingen en richtlijnen voor het remontabel ontwerpen met kanaalplaatvloeren. Hiervoor is de volgende hoofdvraag gesteld: “Hoe dient een remontabele hoofddraagconstructie met een kanaalplaatvloer ontworpen te worden zodat deze platen geschikt zijn voor hergebruik?”
Er is een literatuurstudie uitgevoerd waarin bepaald is welke ontwerpvoorwaarden gelden voor het ontwerpen van een remontabel gebouw met kanaalplaatvloeren. De huidige ontwerpwijze voldoet niet aan deze voorwaarden. Met name het toepassen van een constructieve druklaag benadeelt de eenvoud van demontage van de kanaalplaatvloer. Daarnaast moet de verbinding van de kanaalplaatvloer met de hoofddraagconstructie remontabel uitgevoerd worden. Dit betekent dat de verbinding eenvoudig verbroken moet kunnen worden en voldoende toleranties op moet kunnen nemen, zodat er geen problemen ontstaan tijdens de remontage. Voor het ontwerpen van een remontabele verbinding van de kanaalplaat met de ligger is een variantenstudie uitgevoerd. De opgestelde varianten worden beoordeeld volgens de methode Multicriteria-analyse. De natte oplossing met koppelstaven in de langsvoeg en voorzieningen om aanhechting te voorkomen scoorde daarin het beste.
De horizontale krachten op een gebouw worden door schijfwerking van de vloeren overgedragen naar de stabiliteitselementen. Om een kanaalplaatvloer als één schijf te laten werken, moet deze voldoende sterk en stijf zijn. Hiervoor wordt doorgaans een gewapende druklaag toegepast, echter past dit niet binnen de visie van remontabel bouwen. Wanneer er geen gewapende druklaag toegepast wordt, zullen de optredende schuifkrachten moeten worden overgedragen door de met mortel gevulde langsvoegen. Het kan voorkomen dat de optredende schuifkracht de opneembare schuifspanning overschrijdt. Door de langsranden van de kanaalplaten te voorzien van een profilering wordt de schuifkrachtcapaciteit verhoogd en is de kanaalplaatvloer nog steeds remontabel.
Er zijn aanbevelingen opgesteld voor het ontwerpen van een gebouwstructuur waarbij de kanaalplaten zo geschikt mogelijk zijn voor hergebruik. Advies is om een vloerveld te ontwerpen, zonder sparingen en met een veelvuldige breedte van de kanaalplaat.
Bij het demonteren van de elementen moet er in het bijzonder aandacht besteedt worden aan de veiligheid. De stabiliteit van de constructie moet te allen tijde verzekerd zijn. Voorafgaand aan de demontage moet een demontageplan opgesteld worden waarin de stappen en aandachtspunten van de demontage uitgewerkt zijn.
Wanneer kanaalplaten constructief hergebruikt worden, moeten deze voldoen aan technische voorwaarden. Zo moet de kanaalplaat beschikken over een dossier met daarin de eigenschappen van het element. Daarnaast moet de kanaalplaat voldoen aan de dan geldende regelgeving. Constructief hergebruik van kanaalplaten kan plaatsvinden in dezelfde of een andere gebouwvorm op een nieuwe locatie. Wanneer deze niet meer geschikt is voor constructief hergebruik kan deze hergebruikt worden voor landbouwwegen of gerecycled worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerVBI Huissen
Datum2017-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk