De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ouderschap in twee culturen

Onderzoek naar hoe HIL-Tandem kan aansluiten en ondersteunen bij de behoeften van ouders met een migratieachtergrond in de wijk Heseveld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ouderschap in twee culturen

Onderzoek naar hoe HIL-Tandem kan aansluiten en ondersteunen bij de behoeften van ouders met een migratieachtergrond in de wijk Heseveld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er zijn veel jongeren met een migratieachtergrond te vinden in de duurdere en/of zwaardere vormen van jeugdzorg en detentie. Om dit tegen te gaan heeft de gemeente Nijmegen verschillende welzijnsorganisaties, zoals Het Inter-Lokaal-Tandem, ingeschakeld. Dit is gedaan om de kwetsbare groepen, waaronder migrantenouders, eerder te bereiken door middel van preventieve opvoedingsondersteuning. Dit onderzoek is uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de opvoedvraagstukken, wensen en behoeften van migrantenouders uit de wijk Heseveld met betrekking tot de opvoeding van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, zodat Het Inter-Lokaal-Tandem de opvoedingsondersteuning beter kan laten aansluiten op de te bereiken doelgroep.
Dit onderzoek maakt gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve resultaten. Er zijn in totaal acht individuele interviews met migrantenouders en zes individuele interviews met professionals afgenomen. Hierdoor konden de opvoedvraagstukken, wensen en behoeften vanuit het perspectief van de migrantenouders in kaart worden gebracht. Ook hebben er twee interviews plaatsgevonden in focusgroepen. In totaal zijn hier vijf migrantenouders bij aanwezig geweest. In het focusinterview zijn voornamelijk de talenten en kwaliteiten van de migrantenouders besproken. Dit werd gedaan om erachter te komen hoe Het Inter-Lokaal-Tandem deze kan inzetten voor preventieve opvoedondersteuning. Tot slot is er gebruikgemaakt van een enquête. Deze is ingezet als aanvulling op de interviews. Hierbij zijn vierentwintig migrantenouders geënquêteerd.
Uit de interviews en enquêtes is gebleken dat migrantenouders het lastig vinden om hulp te vragen aan professionals. Door het ontbreken van een vertrouwensband met de professional is voor migrantenouders de stap om hulp te vragen groot. Ook weten de migrantenouders niet waar zij terechtkunnen met hun opvoedvragen. Daarentegen wordt het consultatiebureau wel als bekend en vertrouwd gezien. Ook geven de migrantenouders aan dat zij de Nederlandse taal beter willen beheersen. Verder is er grote behoefte om samen met jonge kinderen een activiteit buitenshuis te doen. Daarnaast vinden de ouders het fijn als er themabijeenkomsten en workshops worden georganiseerd. De migrantenouders willen helpen bij het organiseren van deze themabijeenkomsten en workshops. De professionals geven aan dat zij niet goed op de hoogte zijn van elkaars aanbod met betrekking tot opvoedingsondersteuning.

Gezien de resultaten kan er geconcludeerd worden dat Het Inter-Lokaal-Tandem zich beter moet profileren binnen de wijk Heseveld. Migrantenouders moeten weten waar zij terechtkunnen met hun opvoedvragen en vertrouwen krijgen in professionals. Ook moet Het Inter-Lokaal-Tandem meer gebruikmaken van het consultatiebureau. Tevens zal de samenwerking tussen de professionals van verschillende welzijnsorganisaties moeten worden verbeterd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerHet Inter-Lokaal-Tandem
Datum2018-01-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk