De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mijn maatje, mijn helpende hand, mijn derde hand

Evaluatie van het project ‘Ergo-maatje’ vanuit het perspectief van de deelnemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mijn maatje, mijn helpende hand, mijn derde hand

Evaluatie van het project ‘Ergo-maatje’ vanuit het perspectief van de deelnemers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij het project ‘Ergo-maatje’ coacht en ondersteunt een student deelnemers met niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij het uitvoeren van activiteiten. Tijdens de bestaansperiode is het project nog niet vanuit het perspectief van de deelnemers geëvalueerd. Dit is echter wel van belang om de werving voor het project bij het NAH-centrum te mogen voortzetten. Daarom was het doel van dit praktijkonderzoek het achterhalen van de ervaringen van de deelnemers met eventuele verbeterpunten, ten aanzien van het project. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Welke ervaringen hebben de deelnemers die minimaal een half jaar hebben deelgenomen aan het project opgedaan?” Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn er individuele semigestructureerde diepte-interviews bij deelnemers van het project afgenomen. Vervolgens zijn de gegevens geanalyseerd volgens de methode ‘meaning condensation’ en ‘narratieve analyse’. De uitkomsten suggereren dat het project een zinvolle bijdrage levert voor de deelnemers, maar dat er wel aanbevelingen zijn om het project te verbeteren. Zo zijn er onder andere aanbevelingen over het promotiemateriaal, een vragenuur voor studenten en uitbreiding van het project. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het in kaart brengen van de ervaringen van de partners om zo een compleet beeld van alle ervaringen te krijgen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerLectoraat Neurorevalidatie
Datum2019-09-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk