De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ONDERZOEKSVERSLAG Dutch Ethiopian Sports Talent Alliance

Een onderzoek naar de behoeften van de topsporters van 14 tot 18 jaar binnen de Ethiopian Youth Sport Academy ten aanzien van de begeleiding bij een duale carrière voor topsporters

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

ONDERZOEKSVERSLAG Dutch Ethiopian Sports Talent Alliance

Een onderzoek naar de behoeften van de topsporters van 14 tot 18 jaar binnen de Ethiopian Youth Sport Academy ten aanzien van de begeleiding bij een duale carrière voor topsporters

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt onderzocht wat de behoeften zijn van topsporters van 14 tot 18 jaar
binnen de EYSA bij een duale carrière voor topsporters. De onderzoeksvraag om dit te
onderzoeken luidt: “Wat zijn de behoeften van de topsporter van 14 tot 18 jaar binnen de
EYSA op het gebied van begeleiding bij een duale carrière voor topsporters?”
Op dit moment is het voor een topsporter lastig om topsport te beoefenen en tegelijkertijd
onderwijs te volgen. Het vermoeden bestaat dat de grootste oorzaak hiervan is dat er te
weinig afstemming is tussen de sport en het onderwijs. Dat heeft tot gevolg dat ze lange
dagen maken en de combinatie hiertussen niet kunnen plannen. Indien een topsporter hier
begeleiding bij krijgt die is afgestemd om de behoeften, zal een duale carrière, waarbij
topsport en het volgen van onderwijs succesvol uitgevoerd kan worden, beter te realiseren
zijn.
Het doel van dit onderzoek is om ervoor te zorgen dat de begeleiding aangepast wordt op de
behoeften van de topsporters van 14 tot 18 jaar binnen de EYSA. Het gaat hierbij over de
duale carrière die de topsporters volgen, waarbij zij zowel onderwijs volgen als het beoefenen
van sport op topsportniveau. Op dit moment is er nog weinig aandacht voor de begeleiding
die deze topsporters hierbij kunnen gebruiken. Dit doel is geformuleerd tot de volgende
doelstelling: “Inzicht geven in de behoeften van de topsporters van 14 tot 18 jaar binnen de
EYSA ten aanzien van de begeleiding bij een duale carrière, zodat deze begeleiding zo optimaal
mogelijk kan verlopen.”

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingSport- en Bewegingseducatie
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerEthiopian Youth Sport Academy
Datum2019-05-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk