De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de invloed van BIM op de bedrijfsprocessen van Barli

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is de invloed van BIM op de bedrijfsprocessen van Barli

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie van BIM heeft niet geleid tot het gewenste financiële resultaat voor Barli B.V. Bij een BIM project is het niet duidelijk welke afspraken er gemaakt moeten worden, wat de vraag is van een opdrachtgever bij een BIM project en waar een BIM werkmethodiek uit bestaat. Daarnaast vraagt Barli zich ook af wat de meerwaarde kan zijn van BIM.
Het bedrijf is gewend vanuit een traditionele werkmethode de projecten uit te voeren, BIM is dan ook nieuw voor de organisatie.
Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen of de huidige BIM werkmethode voldoet aan de vraag van de opdrachtgever bij een BIM project. En wat BIM kan opleveren voor Barli en voor de opdrachtgevers van Barli.
Vanuit de aanleiding van dit onderzoek en de doelstelling is de volgende
hoofdvraag geformuleerd:
Wat is de invloed van BIM op de bedrijfsprocessen van Barli?
Er is onderzoek verricht wat BIM nu precies inhoudt en wat de meerwaarde kan zijn van BIM. Daarnaast is de vraag van de opdrachtgever onderzocht en zijn huidige werkmethoden in beeld gebracht. Vanuit de vraag van de opdrachtgever en de huidige werkmethoden, zijn de stappen in kaart gebracht die gezet moeten worden om aan de vraag van de opdrachtgever te voldoen.
Voor het onderzoek is literatuurstudie verricht. Hierbij is er een verdiepingsslag gelegd in de betekenis en definitie van BIM, daarnaast is er onderzoek verricht naar BIM protocollen en zijn de BIM werkmethoden onderzocht. Om de huidige werkmethoden in beeld te brengen, is er binnen Barli document onderzoek verricht. En zijn er interviews gehouden met de medewerkers van Barli, opdrachtgevers, 3D modelleer software leverancier en twee concurrenten.
Vanuit de onderzoeksresultaten is naar voren gekomen dat BIM niet is geïmplementeerd binnen Barli. De implementatie van BIM is afhankelijk van de kennis van BIM bij het personeel, aanpassing van de werkwijze en samenwerking met betrokken partners. Vanuit de interviews geven de medewerkers van Barli aan weinig kennis te hebben van BIM of BIM projecten en dat er binnen Barli geen BIM werkmethode is. Daarnaast worden er geen afspraken gemaakt voorafgaand aan een BIM project en is er geen BIM protocol aanwezig binnen Barli.
Twee van de vier medewerkers van Barli geven aan dat BIM niks kan opleveren voor Barli. De andere medewerkers benoemen minder faalkosten en de commerciële meerwaarde als voordelen van BIM binnen Barli.
Vanuit het onderzoek is naar voren gekomen dat BIM projecten binnen Barli een tijdsbesparing kunnen opleveren van 37% in de werkvoorbereidingsuren. Dit is afhankelijk van hoe het BIM proces wordt ingericht. Op dit moment wordt het BIM van de architect overgetekend door Barli, dit kost voor de medewerkers veel arbeid.
Door de werkwijze aan te passen en integraal samen te werken met de architect en de aannemer, kan Barli vanuit het BIM van de architect automatisch een model genereren. Hierdoor hoeven de medewerkers het model van de architect niet meer over te tekenen.
Vanuit het onderzoek is er een BIM processtappen plan ontwikkeld waarin het nieuwe BIM proces is verwoord tot een stappenplan per fase van het project. Door deze stappenplan te implementeren binnen Barli kan bovengenoemde tijdsbesparing behaald worden

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerBarli B.V.
Datum2017-12-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk