De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het PDP, visualiseren met de cliënt mee

Een vergelijkend onderzoek naar zelfregie bij de visualisatie van het Person Driven Planning (PDP) bij cliënten met een autisme spectrum stoornis en de rol van de beeldende therapie hierin

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het PDP, visualiseren met de cliënt mee

Een vergelijkend onderzoek naar zelfregie bij de visualisatie van het Person Driven Planning (PDP) bij cliënten met een autisme spectrum stoornis en de rol van de beeldende therapie hierin

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Het huidige onderzoek heeft als doel om het PDP te combineren met theorie en praktijk uit de beeldende therapie voor toepassing in het trainingshuis van Siza. Specifiek wordt hierbij gekeken naar wat het effect op de ervaren zelfregie is na de afname van het PDP in een beeldend therapeutische setting in vergelijking tot de zelfregie na de afname op de huidige manier. Uiteindelijk werd er gekeken naar welke manier van afname van het PDP het beste aansluit bij de visie van Siza: het voorop stellen van de eigen kracht en hoge mate van zelfregie van de cliënt.
Onderzoeksvraag: Wat is het verschil in zelfregie van cliënten met ASS van de Arnhemsestraatweg in Velp bij het visualiseren van het toekomstbeeld vanuit het PDP wanneer deze wordt afgenomen op de huidige manier in vergelijking tot in een beeldend therapeutische setting?
Methode: Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag is er gebruikgemaakt van een literatuurstudie en een vergelijkend onderzoek. Binnen dit vergelijkend onderzoek is er gebruik gemaakt van de Mastery Scale (Pearlin & Schooler, 1978), een openvragenlijst en de uitgewerkte PDP's.
Resultaten: Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat de methode nog redelijk nieuw is in Nederland. Onderzoek heeft aangetoond dat het PDP effectief is (Robertson, 2007). Wanneer er wordt gekeken naar ASS en PDP is er ondervonden dat bij cliënten met ASS de MAPS het beste lijkt te werken in vergelijking tot de PATH (Kok, 2013). De resultaten van de Mastery Scale (Pearlin & Schooler, 1978) bevestigen dat de afname van het PDP een positief effect heeft op de ervaren zelfregie bij ASS, in zowel de huidige als de beeldende setting. De beeldend therapeutische afname had een groter effect op de ervaren zelfregie dan de huidige afname (respectievelijk 0.9 en 0.7 punten), maar het verschil tussen deze twee is relatief klein (0.2 punten). Uit de open vragen is gebleken dat 2 van de 3 cliënten aangaven de beeldend therapeutische afname prettiger te vinden.
Conclusie, discussie & aanbevelingen: Vanwege de beperkte grootte van de afnamegroep is er voorzichtigheid geboden met het trekken van conclusies. Het positieve effect van PDP bij ASS wordt ondersteund door de resultaten, de zelfregie verbeterde in beide settings. Ondanks dat de beeldend therapeutische afname een beter effect lijkt te hebben is dit maar een klein effect en kan dit niet met zekerheid gezegd worden. Hiervoor is verder onderzoek nodig. In toekomstig onderzoek moet de sample size vergroot worden en de beeldende werkvorm zelf uitvoeriger getoetst worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerSiza
Datum2017-06-12
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk