De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Zorgleerlingen naar het Museum’

Receptieve beeldende vaktherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘Zorgleerlingen naar het Museum’

Receptieve beeldende vaktherapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vraag waarop binnen dit onderzoeksverslag antwoord op wordt gegeven, is:
‘Hoe wordt een pilot bij behandelproduct receptieve beeldende vaktherapie voor zorgleerlingen van het passend basisonderwijs ervaren?’. In dit onderzoek wordt allereerst een behandelproduct gevormd aan de hand van vakliteratuur. Het behandelproduct richt zich op het in contact komen met het kernzelf en het vertrouwen hierop. Een behandeling volgens het behandelproduct is voornamelijk in de receptieve en deels actieve beeldend vaktherapeutische vorm. Na het schrijven van het behandelproduct is een pilot bij dit behandelproduct opgezet en uitgevoerd met de leerlingen uit groep 5/6 van basisschool Kunstrijk te Arnhem. Om de ervaringen van de vijftien pilotdeelnemers en drie betrokkenen bij de pilot te duiden zijn kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet. Zo hebben de deelnemers achteraf aan de pilot open vragen beantwoord. Alvorens en achteraf aan de pilot gaven zij antwoord op scorevragen en namen zij deel aan de tekentest ‘Teken jezelf.’. Eén betrokkene beantwoordde eveneens de scorevragen per deelnemer. Met de betrokkenen zijn achteraf aan de pilot open interviews afgenomen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat zowel de deelnemers als betrokkenen positieve ervaringen hebben met de pilot. Eveneens spreken beide partijen verbeterpunten uit. Verder is er een lichte stijging op de vlakken ‘empowerment’ en ‘zelfvertrouwen’ bij de deelnemers waarneembaar.
Geconcludeerd wordt dat een behandeling volgens het geschreven behandelproduct uitvoerbaar is. Een dergelijke behandeling brengt voornamelijk positieve ervaringen met zich mee en laat een kleine vooruitgang op de doelstellingen zien. In een vervolgonderzoek is het is aan te raden om de verbeterpunten te verwerken in het behandelproduct en de pilot. Hiermee wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd. Men kan wederom de ervaringen van deelnemers en betrokkenen bij een pilot onderzoeken. Ook kan men ervoor kiezen om zich te richten op een effectmeting van de behandeling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2015-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk