De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mentoraat & Magnolialocatie

het mentoraat in kaart gebracht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Mentoraat & Magnolialocatie

het mentoraat in kaart gebracht

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Centrale vraagstelling
Mentoren worden vaak de spil in de zorg en begeleiding van leerlingen genoemd. Op het
Gomarus College is de mentor de coördinator van de eerstelijnsbegeleiding. Mentoren
begeleiden het leerproces, helpen bij het maken van keuzes, sturen het groepsproces aan en zijn medeverantwoordelijk voor het welbevinden van de leerling (Groothuis & Verkuyl 2008). Dat is een behoorlijke taak, mede door het toenemende aantal leerlingen dat extra zorg nodig heeft. Mentoren van het Gomarus College Magnolialocatie geven aan dat in de onderbouw van het vmbo gemiddeld 5 leerlingen per klas extra zorg nodig hebben. Dit percentage past binnen het landelijk gemiddelde waar 20% van de vmbo populatie als zorgleerling wordt ervaren (Algemene rekenkamer, 2005). Van de mentor wordt dus een
brede deskundigheid gevraagd.

In dit onderzoek staat dan ook de vraag centraal: In hoeverre zijn mentoren van de onderbouw vmbo klas 1 en 2 van het Gomarus College Groningen / Magnolialocatie toegerust om spil te zijn in de begeleiding en zorg van leerlingen.

De opzet van het onderzoek
In het onderzoek wordt vanuit verschillende percepties gekeken naar de mentor: vanuit de literatuur, de mentoren, de leerlingen, de ouders en het managementteam bestaand uit de zorgcoördinator en de teamleider. Informatie vanuit ouders, mentoren en leerlingen is verkregen door middel van vragenlijsten.
Informatie vanuit het managementteam is verkregen door middel van een interview. Het theoretisch kader en praktijkervaring vormen de basis voor de vragenlijsten.

Belangrijkste uitkomsten
De mentor van de Magnolialocatie ziet zichzelf als spil in begeleiding en zorg van alle leerlingen. Het bevorderen van het welbevinden van de leerling heeft bij hem en ook bij ouders prioriteit.
Mentoren doen meer dan in de taakomschrijving van hen wordt verwacht. Dit heeft vooral te maken met de extra gesprekken met zorgleerlingen, hun ouders, externe instanties en met de verslaglegging daarvan. Om aan de hulpvragen die op hen afkomen te kunnen voldoen, vragen ze ondersteuning in het omgaan met leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Ook gaan mentoren graag structureel met collega-mentoren in gesprek om ondersteund te worden en om ervaringen te delen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingEducation
Domein Bewegen en Educatie
PartnerGomarus College Magnolialocatie Groningen
Datum2013-09-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk