De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik ben ook belangrijk!

Een onderzoek naar bevorderende factoren voor kinderparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik ben ook belangrijk!

Een onderzoek naar bevorderende factoren voor kinderparticipatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Brede School De Zonnewende bevindt zich momenteel in een fase waarin ze hun visie een
nieuwe vorm willen gegeven. Zij vinden het belangrijk om de wensen van de kinderen en hun
ouders hierin te betrekken. De directeur wil dat de leerlingen in de toekomst mee kunnen
denken. Om deze reden is dit onderzoek gericht op bevorderende factoren voor
kinderparticipatie.
De hoofdvraag van dit onderzoek is ‘Hoe kunnen kinderen en volwassenen van Brede
School De Zonnewende er samen voor zorgen dat de kinderparticipatie bevorderd wordt?’.
Kinderparticipatie is voor iedere school anders, dus moest er gezocht worden naar de meest
geschikte manier voor De Zonnewende. Hiervoor moest gekeken worden welke
bevorderende sociale vaardigheden de betrokkenen essentieel vonden en welke
werkvormen zij het meest gewenst achtten. Daarnaast is onderzocht wat de behoeften zijn
wat betreft kinderparticipatie. Dit omdat de aanpak schoolbreed gedragen moet kunnen
worden. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van drie methodes. Allereerst waren er
mindmapsessies met kinderen uit de onderbouw, bovenbouw en volwassen betrokkenen
over bevorderende sociale vaardigheden en werkvormen. In een enquête is aan 141
betrokken kinderen en volwassenen gevraagd aan welke vaardigheden en werkvormen zij
waarde hechten en welke behoeften zij hebben met betrekking tot kinderparticipatie. Tot slot
was er een brainstorm met kinderen en volwassen betrokkenen, om van de resultaten van
de enquête meer concrete ideeën te maken.
Er is naar voren gekomen dat zowel de kinderen als de volwassen betrokkenen de mening
van kinderen belangrijk vinden, meer kinderparticipatie willen op De Zonnewende en zich
daar ook voor willen inzetten. Hierbij vinden zij het belangrijk dat kinderen durven zeggen
wat ze willen, respect hebben en luisteren naar wat anderen willen. Voor volwassenen is het
tevens gewenst dat zij respectvol zijn, maar ook dat ze fijn reageren en het goede voorbeeld
geven. Verder wensen de kinderen een veilige omgeving, zodat ze hun mening durven uiten.
Daarin vinden zij het belangrijk dat er echt naar hen geluisterd wordt en dat ze positieve
bevestiging krijgen. Daarnaast willen ze niet alleen hun eigen ideeën vertellen, maar ook van
de volwassenen weten wat er op de school speelt. Ze vinden het belangrijk dat er een
kinderraad komt waarin ruimte is voor dit gesprek. Over de verdere invulling hiervan
verschillen de meningen. Verder is er ook een duidelijke wens om in de klas te stemmen of
in kleine groepjes te praten over wat de kinderen willen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerIeder talent telt
Datum2017-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk