De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Focus Op Inclusie

‘Een onderzoek naar de ervaringen van jongeren en medewerkers met de pilot ‘Inclusiegericht werken’ op woongroep de Jasappel’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Focus Op Inclusie

‘Een onderzoek naar de ervaringen van jongeren en medewerkers met de pilot ‘Inclusiegericht werken’ op woongroep de Jasappel’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inclusie gaat over het erbij horen en meedoen van mensen met een beperking. Er is sprake van een
‘inclusieve’ samenleving als iedereen er zijn plaats kan vinden en mensen worden ingesloten. De
laatste jaren staat het begrip ‘inclusie’ steeds meer centraal. Dit is geen passief of beschrijvend
begrip, maar juist een actief begrip. Inclusie is iets waar mensen en organisaties actief energie in
moeten stoppen. Inclusiegericht werken kan de kwaliteit van leven van cliënten binnen
hulpverleningsorganisaties vergroten.
De Jasappel is een woongroep voor jongeren van vijftien tot twintig jaar oud met een licht
verstandelijke beperking en bijkomende (gedrags)problematiek. Medewerkers van woongroep de
Jasappel zijn in november 2019 gestart met inclusiegericht werken door middel van een pilot. Het doel
van dit onderzoek was kennis en inzicht krijgen in de ervaringen van jongeren en medewerkers van
woongroep de Jasappel met de pilot ‘Inclusiegericht werken’. De hoofdvraag luidde daarom als volgt:
Wat zijn de ervaringen van de jongeren en de medewerkers van woongroep de Jasappel met de pilot
‘Inclusiegericht werken’?
Door middel van interviews zijn de ervaringen van zowel de jongeren als de medewerkers in kaart
gebracht. Bij deze interviews is de focus gelegd op de vijf gebieden die volgens John O’Brien
bijdragen aan de kwaliteit van leven van de jongeren. Voor dit onderzoek is aan drie begeleiders, één
gedragsdeskundige en twee jongeren van woongroep de Jasappel gevraagd naar hun ervaringen
door middel van deze interviews. Dit gedeelte van het onderzoek is kwalitatief. Naast deze interviews
is er aan alle medewerkers gevraagd een aantal gegevens die zij eerder tijdens een nulmeting hebben
ingevuld, nogmaals in te vullen. Hierin gaat het om het werkplezier van de medewerkers en vijf
werkzame factoren die bijdragen aan inclusie. Hierdoor wordt het zichtbaar of de pilot op die gebieden
iets heeft veranderd voor de medewerkers. Dit gedeelte van het onderzoek is kwantitatief.
Uit het onderzoek is gebleken dat de jongeren en de medewerkers zowel positieve als negatieve
ervaringen hebben met betrekking tot de vijf punten van O’Brien. Zowel de jongeren als de
medewerkers geven aan dat er ook in de tijd van de Corona-crisis zo veel mogelijk bekeken wordt hoe
inclusie kan worden vormgegeven. De pilot heeft niet zichtbaar bijgedragen aan het werkplezier van
de medewerkers. Wel zijn de medewerkers enthousiast over deze manier van werken en staan ze
achter de visie van inclusiegericht werken. De medewerkers zijn positief over de pilot in het algemeen
en spreken de duidelijke wens uit dat de focus blijft liggen op inclusie.
Bij dit onderzoek zijn kanttekeningen te plaatsen omdat het onderzoek heeft plaatsgevonden tijdens
de Corona-crisis. Dit heeft mogelijk invloed gehad op het aantal respondenten dat mee heeft kunnen
werken aan dit onderzoek. Ook vraagt het van de Jasappel op een andere manier te kijken naar
inclusie doordat de gehele situatie rondom de Corona-crisis beperkingen voor alle betrokkenen met
zich meebracht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerPluryn
Datum2020-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk