De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De interne samenwerking tussen hulpverleners bij complexe problematiek

Een onderzoek naar de werkzame factoren betreffende de interne samenwerking tussen hulpverleners van Intermetzo bij meervoudige complexe problematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De interne samenwerking tussen hulpverleners bij complexe problematiek

Een onderzoek naar de werkzame factoren betreffende de interne samenwerking tussen hulpverleners van Intermetzo bij meervoudige complexe problematiek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van de opleiding Pedagogiek en SPH van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is in samenspraak met Intermetzo en het lectoraat ‘Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd’ een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Er is onderzoek gedaan naar de algemeen werkzame factoren en de organisatorische factoren die invloed hebben op de interne samenwerking tussen hulpverleners tijdens plaatsing en interne overplaatsing bij 20% van de jongeren met meervoudige complexe problematiek.
Intermetzo is een hulpverleningsorganisatie waar hulp geboden wordt aan jongeren met een meervoudige complexe problematiek tussen de 0 en 23 jaar oud en hun netwerk. Het lectoraat ‘Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd’ doet onderzoek naar de invloed van algemeen werkzame factoren op onder andere cliënten en professionals.
Intermetzo ervaarde bij de start van dit onderzoek naar schatting bij 20% van de jongeren met een meervoudige complexe problematiek knelpunten bij de interne samenwerking tussen hulpverleners. In de analyse van de praktijk en de literatuuranalyse is gezocht naar mogelijke organisatorische en algemeen werkzame factoren die de samenwerking kunnen beïnvloeden. Algemeen werkzame factoren zijn factoren die niet specifiek afkomstig zijn van een behandelmethode of interventie. In de praktijk is vervolgens onderzocht welke factoren de interne samenwerking specifiek bij Intermetzo beïnvloeden met behulp van de volgende onderzoeksvraag: Welke algemeen werkzame factoren en organisatorische factoren hebben volgens de medewerkers van Intermetzo specifiek invloed op de interne samenwerking tussen hulpverleners van Intermetzo tijdens plaatsing en interne overplaatsing van 20% van de jongeren met meervoudige complexe problematiek?
Door middel van een casestudy en half gestructureerde interviews is data verzameld, waarna een conclusie getrokken kon worden. Uit deze resultaten blijkt dat onder andere een collectieve ambitie, hoop en verwachting ten aanzien van de jongeren, vertrouwen in het plan en afstemming van de werkzaamheden als bevorderend worden ervaren. Een aantal van deze factoren kunnen bij het ontbreken ervan juist als belemmerend worden ervaren. Ook de reorganisatie en een verminderde arbeidssatisfactie zijn belemmerend voor de interne samenwerking. Naar aanleiding van de conclusie zijn er een aantal aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn vooral gericht op vervolgonderzoek, omdat er sprake is van een beschrijvend onderzoek. Deze zijn vormgegeven in een adviesrapport. Daarnaast is nog de digitale waaier ontworpen en aanbevolen. Hiermee kunnen de medewerkers van Intermetzo voor of na de plaatsing van een jongere in gesprek gaan over de samenwerking.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerIntermetzo en Lectoraat ‘Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd’
Datum2016-05-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk