De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Me, myself and money

Financiële zelfredzaamheid van jongeren na het traject bij Kamers met Kansen 2Live of woonbegeleiding van Stichting Oosterpoort : onderzoeksverslag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Me, myself and money

Financiële zelfredzaamheid van jongeren na het traject bij Kamers met Kansen 2Live of woonbegeleiding van Stichting Oosterpoort : onderzoeksverslag

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Veel jongeren die bij woonbegeleiding van Stichting Oosterpoort en 2Live wonen, hebben grote
problemen op het financiële vlak. De begeleiders hebben niet voldoende kennis en vaardigheden om
hen hier adequaat in te begeleiden. Hierdoor zijn veel jongeren aan het einde van hun traject nog
onvoldoende financieel zelfredzaam.
Uit het onderzoek blijkt dat jongeren de meeste competenties van financiële zelfredzaamheid, zoals
opgesteld door het Nibud, maar matig beheersen. Maar, omdat het voor het dit
project te groot werd om alle competenties verder te onderzoeken, is er gekozen om dit onderzoek
te richten de competentie die de jongeren het minst goed beheersen. Dit is de competentie ‘Vooruit
kijken’. Hier gaat het om sparen, rekening houden met geplande en ongeplande veranderingen en
verzekeringen. Ofwel, om nu al rekening te houden met de toekomst, die dichterbij is dan ze soms
denken.
Uit interviews blijkt dat de begeleiding erg wisselend per begeleider is en dat ieder handelt vanuit
zijn eigen privé‐ of werkervaring op het gebied van financiën. Veel begeleiders missen de
noodzakelijke kennis op het gebied van ‘Vooruit kijken’. Aan het ene item van ‘Vooruit kijken” wordt
meer aandacht besteed dan aan het andere, terwijl ze allemaal heel belangrijk zijn. Daarnaast blijkt
dat veel jongeren in deze setting een risicogroep te zijn voor financiële problemen. Deze
risicofactoren zitten voornamelijk in het gebied van de houding van de jongeren (motivatie,
persoonskenmerken, normen en waarden) en de begeleiders ervaren juist op dat gebied de meeste
moeite.
Uit het literatuuronderzoek blijkt verder dat motiverende gespreksvoering een goede methode zou
zijn om aan de houdingsaspecten van jongeren te werken. De methode sluit daarnaast goed aan bij
de coachende rol, die de begeleiders nu voornamelijk hanteren en waar ook hun voorkeur ligt. Veel
begeleiders doen nu juist het tegenovergestelde van deze methode.
Naast het aanleren van deze methode, wordt aanbevolen dat begeleiders meer kennis moeten
opdoen op het gebied van ‘Vooruit kijken’. Dit kan op verschillende manieren gerealiseerd worden.
Meer kennis zorgt daarnaast voor meer eenheid tussen de begeleiders. Het onderling meer delen en
van elkaar leren is hiervoor ook een middel. Een handreiking met alle items voor begeleiders wordt
geadviseerd. Dit zou er uiteindelijk voor alle competenties kunnen komen, nadat ook deze
onderzocht zijn.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingMaster Social Work
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2016-02-10
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk