De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

RIBW denkt met je mee

Rechten: Alle rechten voorbehouden

RIBW denkt met je mee

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport is geschreven in opdracht van de RIBW IJssel-Vecht (voorheen RIBW Zwolle). Het doel van dit behoeftenonderzoek is inzicht te krijgen in de begeleidingsbehoefte van de cliënten van de RIBW IJssel-Vecht, die woonachtig zijn in beschermende woonvormen te Zwolle - gericht op het als volwaardig burger functioneren in de maatschappij. De centrale vraag van ons onderzoek is als volgt:
"Welke begeleidingsbehoefte hebben de cliënten van de RIBW IJssel-Vecht om als volwaardig burger te kunnen functioneren in de maatschappij?"
Deze hoofdvraag beantwoorden we vanuit de volgende deelvragen:
1. Ondersteunt de RIBW IJssel-Vecht haar cliënten om als volwaardig burger te kunnen functioneren?
2. Is de gekozen rehabilitatiemethodiek de best passende methodiek bij de hulpvragen - gericht op het functioneren als volwaardig burger in de maatschappij - van de cliënten?
Het onderzoek is gebaseerd op een studie van literatuur op het gebied van rehabilitatiemethodieken, beleidsdocumenten van de organisatie en onderzoeksrapporten. Centraal stonden vooral de twaalf interviews met cliënten van de RIBW IJssel-Vecht en het interview dat met haar Cliëntenraad is gehouden. De uitkomsten van het onderzoek staan in dit rapport verwoord.
Het onderzoek moet een adviesrapport opleveren ten aanzien van de begeleidingsbehoefte van de cliënten van de RIBW IJssel-Vecht om als volwaardig burger te kunnen functioneren in de maatschappij.
Dit onderzoek heeft geresulteerd in de volgende conclusies:
- De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen op gelijkwaardig niveau benaderd worden en niet betutteld worden.
- De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer ondersteuning bij het opbouwen en/ of het vergroten van hun sociale netwerk.
- De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat er in de maatschappij meer begrip is voor hun situatie.
- De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat de begeleiding hen open en directief benaderd.
- De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer betrokken worden bij hun begeleidingsproces en zelf beslissen over de invulling van hun leven.
- De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht vinden dat de medewerkers hun gemaakte afspraken beter en tijdig moeten nakomen.
- De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen meer ruimte krijgen om fouten te maken en uitdagingen in de omgeving aan te gaan.
- De cliënten van de RIBW IJssel-Vecht willen dat er meer gewerkt wordt vanuit de doelen die in hun begeleidingsplan zijn opgenomen.

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd:
- De RIBW IJssel-Vecht moet minder beschermend zijn naar de cliënten, zodat de cliënten minder afhankelijk van hulpverlening zijn.
- De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten minder betuttelend zijn, zodat de cliënten zich gelijkwaardig voelen.
- De RIBW IJssel-Vecht moet de cliënten ondersteunen bij het opbouwen en/ of het vergroten van hun sociale netwerk.
- De RIBW IJssel-Vecht moet de maatschappij meer voorlichten over haar doelgroep.
- De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten meer gebruik maken van de directieve begeleidingsstijl uit de SRH-methodiek.
- De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht hebben niet alleen een signalerende rol, zij moeten sneller ingrijpen en zaken niet laten liggen.
- De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten meer betrekken bij hun begeleidingsproces en hen zelf laten beslissen over de invulling van hun leven.
- De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten hun gemaakte afspraken nakomen.
- De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten de ruimte geven om fouten te maken en uitdagingen in de omgeving aan te gaan.
- De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten de cliënten helpen bij het (positief) versterken van het eigen zelfbeeld.
- De medewerkers van de RIBW IJssel-Vecht moeten meer werken vanuit de doelen die in de begeleidingsplannen zijn opgenomen.
- Cliënten moeten een vorm van dagbesteding hebben.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
PartnersRIBW IJssel-Vecht
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk