De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

1+1=3

Onderzoek naar samenwerking binnen een integraal onderwijs- en zorgaanbod in de jeugdzorgplus

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

1+1=3

Onderzoek naar samenwerking binnen een integraal onderwijs- en zorgaanbod in de jeugdzorgplus

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de groepsleiding van de OGH en docenten van het Meforta College. Sinds januari 2019 is het behandel- en onderwijsprogramma (B.O.P.) van start gegaan. Om de jongeren zo optimaal mogelijk te begeleiden, werken medewerkers van zowel het onderwijs als de behandeling samen. Door de nabijheid en actieve rol van beide disciplines direct rondom de jongeren, kan er acuut en doelgericht gereageerd worden op de hulpvraag van de jongere. Uit het vooronderzoek bleek dat beide disciplines diverse knelpunten signaleerden rondom de samenwerking. Beide disciplines waren het erover eens dat er al een grote vooruitgang is geboekt bij de start van het B.O.P. Zo gaven zij aan dat er meer controle vanuit groepsleiding op de jongeren is. Daarnaast weten beide disciplines elkaar beter te vinden. Echter werd de communicatie als onvoldoende ervaren. Ieders verantwoordelijkheden en taken rondom de communicatie waren onduidelijk. Daarnaast was er per groepsleiding verschil in de mate van zichtbaarheid in de school en het lesprogramma. De bedreiging die het met zich meenam, was dat de samenwerking tussen beide disciplines onvoldoende was. Medewerkers zagen wel kansen omtrent de zichtbaarheid van groepsleiding en meer communicatie. Vanuit deze bevindingen is het doel van het onderzoek opgesteld namelijk: ‘Kennis en inzicht verkrijgen in welke factoren omtrent de samenwerking tussen docenten en groepsleiding beïnvloed moeten worden om de samenwerking tussen deze twee disciplines te optimaliseren’. De factoren omtrent samenwerking zijn mede geformuleerd vanuit de literatuurstudie. Zo kwamen aspecten zoals afhankelijkheid, expertises bundelen, informatie overdracht en afstemming naar voren. Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn er enquêtes en interviews afgenomen bij groepsleiding, docenten en de B.O.P. coördinator. Daarnaast is er een bezoek gebracht aan een JeugdzorgPlus instelling (Icarus) die werkt met een vergelijkbaar onderwijsprogramma. In totaal hebben 27 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. De respondenten bestaan uit 11 docenten, 15 groepsleiders en de manager van Icarus. De aspecten die beïnvloed dienden te worden zijn onder andere de zichtbaarheid van de groepsleiding in het lesprogramma, de samenwerkingscultuur en de informatieoverdracht. Daarnaast werd er door betrokkenen getwijfeld aan de uitvoerbaarheid van de B.O.P. taken. Ook dit aspect is meegenomen in de aanbevelingen. De uitwerking van de aanbevelingen zijn te vinden in het adviesrapport.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerMeforta College
Datum2019-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk