De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘’Verbondenheid… het is leven en laten leven’’

Onderzoek naar verbondenheid met de wijk van een nieuwe generatie Waterkwartierders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘’Verbondenheid… het is leven en laten leven’’

Onderzoek naar verbondenheid met de wijk van een nieuwe generatie Waterkwartierders

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de transitie van zorgstaat naar participatiestaat en invoering van de participatiewet is participatie
en voor elkaar zorgen steeds meer van belang. In de praktijk blijkt echter dat dit moeizaam te
realiseren is. In de wijk Waterkwartier in Nijmegen speelt het vraagstuk rondom verbondenheid en
participatie ook, zeker nu een nieuwe generatie bewoners in het Waterkwartier trekt.
Door middel van interviews en vragenlijsten die afgenomen zijn bij bewoners uit deze nieuwe
generatie, is onderzocht hoe deze bewoners staan tegenover verbondenheid in en met de wijk. Uit het
onderzoek blijkt dat deze generatie weinig kennis heeft over de wijk Waterkwartier en vooral de
afstand ten opzichte van het centrum reden was om naar het Waterkwartier te komen. Verbondenheid
is contact hebben met elkaar en interesse, begrip en respect naar elkaar tonen. Op dit moment is nog
geen sprake van verbondenheid in het Waterkwartier, wanneer de nieuwe bewoners zich hebben
gesetteld in hun nieuwe huis is hier wel behoefte aan. Wat bewoners van het Waalfront hierbij kan
helpen is informatie verkrijgen en een platform geboden krijgen om met elkaar in contact te komen.
Daarnaast is het van belang om ook de visie van de oude bewoners naar verbondenheid en participatie
in de wijk te onderzoeken.
Allesbinder wordt aanbevolen om een festival te organiseren voor de nieuwe bewoners. Hiernaast is
het van belang hen eerder informatie te verstrekken en juist langer te wachten met nieuwe bewoners
te benaderen om te participeren in de wijk. Tot slot is het van belang dat er meer afstemming komt
tussen de belangrijkste partijen in de wijk als Allesbinder, gemeente, wijkvereniging en Tandem
welzijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerAllesbinder
Datum2016-06-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk