De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Modulair en transportabel stadion

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Modulair en transportabel stadion

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor grote internationale sportevenementen zijn meerdere grote stadions nodig, die vaak,
voorafgaand aan het evenement, nog dienen te worden gebouwd. Het probleem is echter dat de
hoge bouw-en onderhoudskosten van deze grote nieuwe stadions vaak niet opwegen tegen het
beperkte gebruik van deze stadions na het sportevenement. Door de beperkte vraag raken de
nieuwe grote stadions na afloop van het sportevenement vaak in verval. Hierom groeit vanuit de
betrokken instanties als overheden en sportbonden de vraag naar een oplossing voor dit probleem.
Het toepassen van verplaatsbare stadions voor grote sportevenementen, welke nadien naar een
volgende locatie kunnen worden verplaatst, kan een mogelijke oplossing zijn voor dit probleem. Met
dit onderzoek zal hierop worden ingespeeld, door te kijken hoe een dergelijk verplaatsbaar stadion
het best kan worden ontworpen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de volgende doelstelling:
Het ontwikkelen van een marktwaardig modulair en transportabel stadionsysteem met de
kwaliteit van een ‘traditioneel’ stadion, dat kan worden verplaatst voor de inzet bij continentale en
mondiale voetbaltoernooien over nagenoeg de hele wereld. Tevens zal de meest voorkomende
stadionmodule constructief worden uitgewerkt.
Het onderzoek naar de ontwikkeling van dit stadionsysteem is breed ingezet. De vele
ontwerpaspecten die in het onderzoek zijn meegenomen, zijn onder te verdelen in drie kerngroepen:
constructie, uitvoering en functionaliteit. Deze drie kerngroepen zijn daarmee de pijlers waarop dit
onderzoek is gebaseerd. Het onderzoek is gestart met het uitvoeren van literatuurstudies naar
verschillende ontwerpaspecten met een relatie tot de doelstelling, zoals een marktonderzoek. In
vervolg op deze literatuurstudies is een Programma van Eisen opgesteld. Middels een
variantenstudie is daarna allereerst de globale vormgeving van het stadion bepaald, welke
aansluitend is uitgewerkt tot een modulair stadionsysteem. Vervolgens zijn de belangrijkste
constructieve onderdelen (tribune elementen en kap-en hoofddraagconstructie) van de meest
voorkomende (rechte) stadionmodule gespecificeerd.
Dit alles heeft geleid tot een modulair en transportabel stadion met een capaciteit van 54.990
toeschouwers dat bestaat uit 36 stadionmodules (12 hoek-en 24 rechte modules) en volledig met
standaard zeecontainers kan worden getransporteerd. Het ontwerp van de rechte stadionmodule,
zoals deze naar aanleiding van het onderzoek is ontworpen, is gegeven op het voorblad van dit
hoofdrapport. De kosten van het modulaire en transportabele stadion zijn per inzet geraamd op
€35,9 miljoen (incl. transport en montage). Aangezien deze kosten aanzienlijk lager zijn dan de
kosten voor een ‘traditioneel’ stadion, kan worden geconcludeerd dat middels het onderzoek een
marktwaardig alternatief verplaatsbaar stadion is ontwikkeld, welke de belangrijkste markten
(Europa, Afrika en Zuid-Amerika) nagenoeg helemaal kan bedienen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
Datum2016-08-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk