De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waar ligt de Focus?

Inzicht in belemmerende factoren die fouten in de hand werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waar ligt de Focus?

Inzicht in belemmerende factoren die fouten in de hand werken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Op de Medium Care/High Care en Post-IC unit van het Radboudumc wordt opgemerkt dat ondanks alle inspanningen om dit tegen te gaan, incidenten nog steeds voorkomen. Verpleegkundigen vermoeden dat dit veroorzaakt wordt door verminderde concentratie onder invloed van verschillende factoren op de afdeling. Ook veel van de oorzaken van incidenten die worden gegeven in de DIM-meldingen kunnen volgens de literatuur worden gelinkt aan concentratie, het DIM-systeem geeft hier echter geen inzicht in. De vraagstelling die hierbij naar voren kwam luidt als volgt: Wat zijn belemmerende factoren die van invloed zijn op de concentratie van de verpleegkundigen en hiermee incidenten in de hand werken op de Neonatale Medium / High Care en Post-IC unit van het Radboudumc en op welke manier kunnen deze belemmerende factoren worden verminderd? Door middel van dit onderzoek wil de afdeling inzicht verkrijgen in belemmerende factoren die van invloed zijn op de concentratie van de verpleegkundigen en daarbij aanbevelingen ontvangen om deze factoren te verminderen, waarmee mogelijk ook de incidenten die op deze units voorkomen worden verminderd.
Methode
Binnen dit kwalitatieve, verkennende onderzoek werden data verzameld door het afnemen van zeven semi-gestructureerde, individuele interviews. De interviews zijn getranscribeerd en geanalyseerd volgens de stappen; fragmenteren, coderen, categoriseren en thematiseren. Aanvullend op de interviews is een literatuurstudie uitgevoerd. Binnen de literatuurstudie bestond de dataverzameling uit het systematisch verzamelen van relevante, wetenschappelijke artikelen. Met behulp van PICO’s en in- en exclusiecriteria voor de literatuurstudie zijn verschillende zoekstrategieën opgesteld. De gevonden artikelen zijn beoordeeld op titel en abstract en van de geïncludeerde artikelen is een samenvatting gemaakt van de aanbevelingen.
Resultaten
De resultaten zijn beschreven aan de hand van de categorieën die voort kwamen uit de data-analyse. De categorieën geven twaalf belemmerende factoren weer die de verpleegkundigen van de afdeling als belemmerend ervaren op de concentratie. De resultaten van de literatuurstudie geven praktische aanbevelingen voor zes van de belemmerende factoren op de concentratie van de verpleegkundige.
Conclusie
Concluderend kan worden dat de verpleegkundigen van de afdeling twaalf factoren als belemmerend ervaren op de concentratie. Voor zes van deze factoren zijn praktische aanbevelingen geformuleerd op basis van de literatuurstudie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerNeonatale Intensive Care, Radboudumc
Datum2017-01-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk